Wpłata za wydanie:

– duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9 zł,

– duplikat świadectwa wynosi 26 zł

w/w kwotę należy wpłacić na konto:

II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego

43 – 190 Mikołów, ul. Pokoju 4

nr konta 26 8436 0003 0000 0026 7852 0001

Skip to content