Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

07 września 2023 r.

wywiadówka klasy I i III

12 września 2023 r.

wywiadówka klasy II i IV

07 listopada 2023 r.

konsultacje ogólne z nauczycielami dla klas I – IV

05 grudnia 2023 r.

wywiadówka oraz konsultacje ogólne z nauczycielami dla klas I – IV

(informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania)

19 marca 2024 r.

wywiadówka klasy IV oraz konsultacje ogólne z nauczycielami dla klas I – IV

28 maja 2024 r.

wywiadówka oraz konsultacje ogólne z nauczycielami dla klas I – III

(informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania)

Skip to content