Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

6 września 2022r.
(wtorek)
spotkanie rodziców uczniów
17:00 – klas 1 z dyrekcją i z wychowawcami w poszczególnych salach
klas 2 z wychowawcami w poszczególnych salach
13 września 2022r.
(wtorek)
spotkanie rodziców uczniów
17:00 – klas 4 z dyrektorem szkoły (on-line) i z wychowawcami w poszczególnych salach
klas 3 z wychowawcami w poszczególnych salach
8 listopada 2022r.
(wtorek)
spotkanie rodziców uczniów klas 1, 2, 3 i 4 z wychowawcami (wywiadówki)
5 grudnia 2022r.
(poniedziałek)
konsultacje ogólne z wszystkimi nauczycielami dla rodziców uczniów klas 1, 2, 3 i 4
(informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)
10 stycznia 2023r.
(wtorek)
spotkanie rodziców uczniów klas 1, 2, 3 i 4 z wychowawcami (wywiadówki)
28 marca 2023r.
(wtorek)
spotkanie rodziców uczniów klas 4 z wychowawcami (wywiadówki)
(informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem)
konsultacje ogólne z wszystkimi nauczycielami dla rodziców uczniów klas 1, 2, 3 i 4
30 maja 2023r.
(wtorek)
spotkanie rodziców uczniów klas 1, 2, 3 z wychowawcami (wywiadówki)
konsultacje ogólne z wszystkimi nauczycielami
(informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem)

W uzasadnionych przypadkach harmonogram może ulec zmianie po uprzednim powiadomieniu rodziców. Dopuszcza się też możliwość zwołania spotkania w trybie pilnym.

Skip to content