Rodzaje klas

Lp.Rodzaj klasy
(przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym)
Języki obce
1.1a humanistyczno – dziennikarska
język polski, historia, język angielski
przedmiot uzupełniający: edukacja dziennikarska
j. angielski,
j. niemiecki lub j. rosyjski
2.1b geograficzno – humanistyczna
geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
j. angielski,
j. niemiecki lub j. hiszpański
3.1c biologiczno – chemiczna (dietetyka)
biologia, chemia
przedmiot uzupełniający: dietetyka
j. angielski,
j. niemiecki lub j. rosyjski
4.1d językowa
język angielski, język hiszpański, geografia
j. angielski,
j. hiszpański

1 A humanistyczno-dziennikarska

Uczniowie biorą udział w lekcjach teatralnych, muzealnych, wyjazdach do teatru, filharmonii i kina, biorą także udział w konkursach o charakterze dziennikarskim i artystycznym, mogą uczestniczyć w zajęciach dziennikarskich w ramach przedmiotu „Edukacja dziennikarska” oraz wyjazdowych zajęciach warsztatowych z tego zakresu. Biorą udział w wycieczkach o tematyce historycznej i humanistycznej. Angażują się w działania związane z patronem szkoły i promowaniem wartości patriotycznych, mają również okazję brać udział w projektach edukacyjnych, np. „Zaczytany Mikołów” i uczestniczyć w innych akcjach, także wolontariackich, np. w ramach Klubu Szkół UNICEF lub w programie „Godziny Wychowawcze ze Światem” pod patronatem Polskiej Akcji Humanitarnej.

1 B geograficzno-humanistyczna

Uczniowie rozwijają zainteresowania związane z geografią, wiedzą o społeczeństwie i językami obcymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne w szkole i w terenie (m. in. wykłady na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, wyjazdy do biblioteki American Corner w Katowicach) oraz podczas wyjazdów turystycznych krajowych i zagranicznych. Biorą również udział w konkursach z wiedzy o świecie i kraju, a także pomagają w organizacji sesji popularnonaukowych.

1 C biologiczno-chemiczna z dietetyką

Uczniowie biorą udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych w Pałacu Młodzieży w Katowicach, odwiedzają Medyczną Szkołę Policealną Województwa Śląskiego w Zabrzu oraz Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z którymi szkoła współpracuje. Ponadto poszerzają wiedzę z zakresu zdrowego żywienia i higienicznego trybu życia podczas zajęć i warsztatów z dietetyki, pomagają także w organizacji sesji popularnonaukowych, uczestniczą w wyjazdach o charakterze ekologicznym m.in. do Śląskiego Ogrodu Botanicznego lub Palmiarni Miejskiej w Gliwicach. Biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach ogólnopolskich z zakresu ekologii, biologii i chemii, a także uczestniczą w projekcie ekologicznym Slow-Eko.

Atutem tego kierunku jest dodatkowy przedmiot „dietetyka”.

1 D językowa

Podczas zajęć stacjonarnych uczniowie rozwijają zainteresowania związane z geografią i językami obcymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne w szkole i w terenie (m. in. zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, warsztaty w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie-Mokrem, wyjazdy do biblioteki American Corner w Katowicach) oraz podczas wyjazdów turystycznych krajowych i zagranicznych. Biorą również udział w konkursach z wiedzy o świecie i kraju, pomagają w organizacji Dnia Języków Obcych. Biorą udział w konkursach językowych. Mają możliwość uczestnictwa w warsztatach językowych w Londynie. W ramach rozszerzenia z języka hiszpańskiego uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia swoich umiejętności językowych oraz wiedzy na temat kultury krajów hiszpańskojęzycznych uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach, obchodach Święta Hispanofonii organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, seansach filmowych w ramach Tygodnia Kina Hiszpańskiego oraz w przedsięwzięciach poświęconych kulturze Hiszpanii.

Skip to content