Rodzaje klas

Lp.Rodzaj klasy
z rozszerzonymi programami nauczania
określonych przedmiotów
nauczane
języki obce
przedmioty
punktowane
1.I a „humanistyczno – dziennikarska
język polski
historia
język angielski
przedmiot uzupełniający: edukacja dziennikarska
j. angielski,
j. niemiecki (kontynuacja) lub
j. rosyjski (od podstaw)
j. polski
matematyka
historia lub WOS
wskazany język obcy
2.I b „geograficzno – humanistyczna
geografia
wiedza o społeczeństwie
język angielski
j. angielski,
j. niemiecki (kontynuacja) lub
j. hiszpański (od podstaw)
j. polski
matematyka
geografia lub WOS
wskazany język obcy
4.I c „językowo – biznesowa”
język angielski
język hiszpański
biznes i zarządzanie
j. angielski,
j. hiszpański (od podstaw)
j. polski
matematyka
WOS lub informatyka
wskazany język obcy
Skip to content