Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Harmonogram egzaminu maturalnego

Komunikat o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

Komunikat o egzaminie ustnym z języka polskiego

Komunikat o przyborach pomocniczych

Komunikat o egzaminie z informatyki

Deklaracja maturalna

Upoważnienie do odbioru świadectwa

Skip to content