Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Harmonogram egzaminu maturalnego

– aktualizacja z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Komunikat o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej z języka polskiego

Komunikat o przyborach pomocniczych

– aktualizacja z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Komunikat o egzaminie z informatyki

Deklaracja maturalna

Upoważnienie do odbioru świadectwa

Dodatkowe materiały pomocne w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego 2023 r.

Skip to content