Zasady wglądu do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

– aktualizacja z dnia 5 stycznia 2024 r.

Harmonogram egzaminu maturalnego

– aktualizacja z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Komunikat o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

-aktualizacja z dnia 21 listopada 2023 r.

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej z języka polskiego

Komunikat o przyborach pomocniczych

– aktualizacja z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Komunikat o egzaminie z informatyki

Deklaracja maturalna

Upoważnienie do odbioru świadectwa

Dodatkowe materiały pomocne w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego 2023 r.

Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Stres egzaminacyjny PORADNIK DLA ÓSMOKLASISTÓW I MATURZYSTÓW

Stres egzaminacyjny NARZĘDZIOWNIK

Skip to content