Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2022/2023

31 października 2022 r.

2 stycznia 2023 r.

2 maja 2023 r.

4 – 5 maja 2023 r.

8 – 9 maja 2023 r.

9 czerwca 2023 r.

Skip to content