Autor: admin

1 C biologiczno-chemiczna z dietetyką

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia Przedmiot uzupełniający: dietetyka Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski Podczas nauczania stacjonarnego uczniowie biorą udział w wyjazdach dydaktycznych do Centrum Dydaktyki i Symulacji...

1 B geograficzno-humanistyczna

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki lub język hiszpański Podczas zajęć stacjonarnych uczniowie rozwijają zainteresowania związane z geografią, wiedzą o społeczeństwie i...

1 A humanistyczno-dziennikarska

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski Przedmiot uzupełniający: edukacja dziennikarska Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski Podczas nauczania stacjonarnego uczniowie biorą udział w lekcjach teatralnych, muzealnych,...

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

6 września 2021 r. (poniedziałek) spotkanie rodziców uczniów 17:00 – klas 1 z dyrekcją (on-line przez aplikację Microsoft Teams) i z wychowawcami w poszczególnych salach17:30 – klas 3 (na podbudowie szkoły podstawowej) z wychowawcami...

Deklaracja dostępności II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie

II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w...

Duplikat legitymacji

Wpłata za wydanie: – duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł– duplikatu świadectwa wynosi 26 zł, w/w kwotę należy wpłacić na konto:II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego43-190 Mikołów, ul. Pokoju 4 nr 26 84360003...

Numer konta Rady Rodziców

Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda PileckiegoMikołów ul. Pokoju 4Mikołowski Bank Spółdzielczy66 84360003 0000 0022 7226 0001

Kontakt

Nazwa szkoły: II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie Adres szkoły: 43-190 Mikołów ul. Pokoju 4 Telefon: tel/fax (32) 2262247 Adres WWW: http://www.2lomikolow.pl e-mail szkoły: iilomikolow@poczta.onet.pl

Aktualności

Wycieczka Do Warszawy w ramach programu „Poznaj Polskę” W dniach 8-10.12.2021 uczniowie naszej szkoły wraz z historykami – Michałem Piwońskim, Markiem Maculakiem i Michałem Huchulskim – odwiedzili naszą stolicę. W drodze do Warszawy zwiedziliśmy...

Skip to content