Aktualności

Wycieczka Do Warszawy w ramach programu „Poznaj Polskę” W dniach 8-10.12.2021 uczniowie naszej szkoły wraz z historykami – Michałem Piwońskim, Markiem Maculakiem i Michałem Huchulskim – odwiedzili naszą stolicę. W drodze do Warszawy zwiedziliśmy ruiny zamku Iłża oraz Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku. Później, już na warszawskim Starym Mieście, mogliśmy odwiedzić świąteczny jarmark i podziwiać […]

1 D językowa

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język angielski, j. hiszpański, geografia Nauczane języki obce: język angielski, język hiszpański Podczas zajęć stacjonarnych uczniowie rozwijają zainteresowania związane z geografią i językami obcymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne w szkole i w terenie (m. in. zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, warsztaty w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie-Mokrem, wyjazdy do biblioteki […]

1 C biologiczno-chemiczna z dietetyką

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski Uczniowie biorą udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych w Pałacu Młodzieży w Katowicach, odwiedzają Medyczną Szkołę Policealną Województwa Śląskiego w Zabrzu oraz Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z którymi szkoła współpracuje. Ponadto poszerzają […]

1 B geograficzno-humanistyczna

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki lub język hiszpański Uczniowie rozwijają zainteresowania związane z geografią, wiedzą o społeczeństwie i językami obcymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne w szkole i w terenie (m. in. wykłady na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, […]

1 A humanistyczno-dziennikarska

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski Przedmiot uzupełniający: edukacja dziennikarska Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski Uczniowie biorą udział w lekcjach teatralnych, muzealnych, wyjazdach do teatru, filharmonii i kina, biorą także udział w konkursach o charakterze dziennikarskim i artystycznym, mogą uczestniczyć w zajęciach dziennikarskich w ramach przedmiotu […]

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

6 września 2021 r. (poniedziałek) spotkanie rodziców uczniów 17:00 – klas 1 z dyrekcją (on-line przez aplikację Microsoft Teams) i z wychowawcami w poszczególnych salach17:30 – klas 3 (na podbudowie szkoły podstawowej) z wychowawcami w poszczególnych salach 7 września 2021 r. (wtorek) spotkanie rodziców uczniów 17.00 – klas 3 (na podbudowie gimnazjum) z dyrektorem szkoły […]

Deklaracja dostępności II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie

II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie Status pod względem zgodności z […]

Duplikat legitymacji

Wpłata za wydanie: – duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł– duplikatu świadectwa wynosi 26 zł, w/w kwotę należy wpłacić na konto:II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego43-190 Mikołów, ul. Pokoju 4 nr 26 84360003 0000 0026 7852 0001

Kontakt

Nazwa szkoły: II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie Adres szkoły: 43-190 Mikołów ul. Pokoju 4 Telefon: tel/fax (32) 2262247 Adres WWW: http://www.2lomikolow.pl e-mail szkoły: iilomikolow@poczta.onet.pl

Skip to content