II Liceum Ogólnokształcące
im. rotmistrza Witolda Pileckiego
w Mikołowie

Dyrektor szkoły: mgr Renata Grzegorczyk
Wicedyrektor szkoły: mgr Aleksandra Stodółka


Aktualności
Szkoła
»Kontakt
AKTUALNOŚCI? - zawsze na szkolnym facebooku. ZAPRASZAMY


Komunikat MEN i CKE w sprawie próbnych matur w dniach od 2 do 8 kwietnia 2020 r. Więcej ...


Drodzy Rodzice!
W obliczu trudnej dla nas wszystkich sytuacji ważne jest, byśmy my, dorośli, potrafili zapewnić naszym pociechom poczucie bezpieczeństwa. Zwracajcie Państwo uwagę na emocje młodzieży, zapewniajcie dzieci o Waszym wsparciu, jeśli tylko jest możliwość - rozmawiajcie, bądźcie ze sobą. Szanowni Państwo, zachęcamy do przeczytania artykułu, który dotyczy sposobów radzenia sobie w czasie kryzysu.

Życząc zdrowia, serdecznie pozdrawiamy,
Barbara Leśniak - psycholog i Magdalena Rak - pedagog


Szanowni Państwo,
informuję, że od 25 marca 2020 r. sekretariat szkoły będzie czynny w godz. od 8.00. do 12.00. Jeżeli Państwo będziecie potrzebowali zaświadczenia lub innego dokumentu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 32 2262247. Taka procedura ułatwi załatwienie sprawy.

Renata Grzegorczyk
dyrektor szkoły


Przystąpiliśmy do powiatowej kampanii "Pozostańmy w domu" przeciwko koronawirusowi.Drogi Uczniu!

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole od dnia 12 do 25 marca 2020 r. MEN zaleca:
- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu, unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
- przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole, przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje;
- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Nauczyciele w najbliższym czasie przygotują materiały i zadania do wykonania drogą elektroniczną.
Proszę systematycznie śledzić wiadomości przekazywane przez dziennik elektroniczny i podawane na stronie internetowej szkoły oraz komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Szanowni Rodzice!

W związku z zaistniałą sytuacją MEN zaleca:
- zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole;
- przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
- śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Z poważaniem
Renata Grzegorczyk
dyrektor szkoły


Kuratorium Oświaty w Katowicach - Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych


Uwaga Rodzice/Opiekunowie. Ważny komunikat dyrektora szkoły Więcej...


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch Więcej...


Co musisz wiedzieć o koronawirusie Więcej...

Uwaga uczniowie, rodzice i nauczyciele!
Reforma oświaty w pytaniach i odpowiedziach
Reforma edukacji


Logowanie po raz pierwszy do dziennika elektronicznego

Logując się po raz pierwszy należy wybrać z zakładki Rodzice - Dziennik elektroniczny, a następnie należy postępować jak na filmie.

Pierwszy reportaż o naszej szkoleHappening "Zaczytany Mikołów" na rynku mikołowskim. Zdjęcia
W ramach akcji "1% dla mojej szkoły" ze środków przekazanych przez organizację "Przyjazna Szkoła. Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom" zakupiliśmy pomoce dydaktyczne za łączną kwotę 6104,21 PLN - sprzęt sportowy, tj. stepy do ćwiczeń, piłki do gier zespołowych za 4029,60 PLN, oprogramowanie do sali komputerowej za 934,70 PLN, lektury szkolne o tematyce profilaktycznej za 866,01 PLN oraz tablicę do sali lekcyjnej za 273,90 PLN.Zapraszamy uczniów i nauczycieli do obejrzenia wspólnego projektu "II LO MIKOŁÓW IS ALSO HAPPY!"

Przeżyjmy to jeszcze raz... - krótki film z uroczystości 20-lecia szkoły i nadania jej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego
Rotmistrz Witold Pilecki w muzyce młodzieżowej i nie tylko
Evtis - Ochotnik
Lech Makowiecki & zespół „Zayazd" - Ballada o rotmistrzu Pileckim
Forteca - Ochotnik
List Rotmistrza Pileckiego
Teatr ES HQ - Przesłanie Pana CogitoZapraszamy uczniów i nauczycieli do obejrzenia wspólnego projektu "Lipdub II LO w Mikołowie"
»Patron szkoły
»Aktualności
Licznik odwiedzin:
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły Dziękujemy za przekazanie 1% podatku na rzecz naszej szkoły.
Zebrana do tej pory kwota została przeznaczona na zakup sprzętu sportowego.
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Festiwal Nauki
»Matura
»Klub Europejski
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin Projekty
i przedsięwzięcia
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODOGabinet dietetyki»Dziennik elektroniczny
»Procedury bezpieczeństwa
»Warunki ubezpieczenia NNW uczniów
»Spotkania z rodzicami
»Harmonogram
15 minutowych
konsultacji nauczycieli
»Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
»Powiatowe konkursy dla uczniów szkół podstawowych
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
»Rodzaje klas
»kwestionariusz osobowy