Aktualności

Festiwal Filmów Naukowych Dyżury pedagoga i psychologa szkolnego w szkole: Pedagog szkolny: wtorek 13.30 -15.30piątek 8.00- 11.30 Psycholog szkolny: poniedziałek 11.00 – 15.00czwartek 11.00 – 15.00 pod numerem telefonu 32 226 22 47 Procedury...

1 C biologiczno-chemiczna z dietetyką

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia Przedmiot uzupełniający: dietetyka Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski Podczas nauczania stacjonarnego uczniowie biorą udział w wyjazdach dydaktycznych do Centrum Dydaktyki i Symulacji...

1 B geograficzno-humanistyczna

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki lub język hiszpański Podczas zajęć stacjonarnych uczniowie rozwijają zainteresowania związane z geografią, wiedzą o społeczeństwie i...

1 A humanistyczno-dziennikarska

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski Przedmiot uzupełniający: edukacja dziennikarska Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski Podczas nauczania stacjonarnego uczniowie biorą udział w lekcjach teatralnych, muzealnych,...

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

7 września 2020 r. (poniedziałek) spotkanie rodziców uczniów klas 1 17.00 – z dyrekcją (on-line przez aplikację Microsoft Teams) i z wychowawcami w poszczególnych salach 9 września 2020 r. (środa) spotkanie rodziców uczniów klas...

Deklaracja dostępności II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie

II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w...

Odbiór świadectw dojrzałości

Drodzy maturzyści! Zapraszamy Was dzisiaj tj. 11 sierpnia 2020 r. w godz. od 11.00. do 15.00. po odbiór świadectw dojrzałości. Proszę pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości, założeniu maseczki lub przyłbicy, dezynfekcji rąk i zachowaniu...

Matura

Zasady bezpieczeństwa podczas egzaminu maturalnego Wytyczne MEN, CKE i GIS do przygotowania egzaminów zewnętrznych https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

Skip to content