Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2021/2022

15 października 2021 r.2 listopada 2021 r.12 listopada 2021 r.7 stycznia 2022 r.2 maja 2022 r.4, 5, 6, maja 2022 r.9 maja 2022 r.17 czerwca 2022 r.