Warunki ubezpieczenia NNW uczniów

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła niepośredniczy w ubezpieczeniu uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Osoby zainteresowane ubezpieczeniem wybierają ubezpieczyciela we własnym zakresie.