Kategoria: Rodzice

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

6 września 2021 r. (poniedziałek) spotkanie rodziców uczniów 17:00 – klas 1 z dyrekcją (on-line przez aplikację Microsoft Teams) i z wychowawcami w poszczególnych salach17:30 – klas 3 (na podbudowie szkoły podstawowej) z wychowawcami...

Duplikat legitymacji

Wpłata za wydanie: – duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł– duplikatu świadectwa wynosi 26 zł, w/w kwotę należy wpłacić na konto:II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego43-190 Mikołów, ul. Pokoju 4 nr 26 84360003...

Numer konta Rady Rodziców

Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda PileckiegoMikołów ul. Pokoju 4Mikołowski Bank Spółdzielczy66 84360003 0000 0022 7226 0001

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w II Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie Więcej …

Skip to content