Kategoria: Rodzaje klas

1 C biologiczno-chemiczna z dietetyką

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia Przedmiot uzupełniający: dietetyka Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski Podczas nauczania stacjonarnego uczniowie biorą udział w wyjazdach dydaktycznych do Centrum Dydaktyki i Symulacji...

1 B geograficzno-humanistyczna

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki lub język hiszpański Podczas zajęć stacjonarnych uczniowie rozwijają zainteresowania związane z geografią, wiedzą o społeczeństwie i...

1 A humanistyczno-dziennikarska

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski Przedmiot uzupełniający: edukacja dziennikarska Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski Podczas nauczania stacjonarnego uczniowie biorą udział w lekcjach teatralnych, muzealnych,...

Skip to content