1 D językowa

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język angielski, j. hiszpański, geografia Nauczane języki obce: język angielski, język hiszpański Podczas zajęć stacjonarnych uczniowie rozwijają zainteresowania związane z geografią i językami obcymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne w szkole i w terenie (m. in. zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, warsztaty w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie-Mokrem, wyjazdy do biblioteki […]

Skip to content