1 A humanistyczno-dziennikarska

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

język polski, historia, język angielski

Przedmiot uzupełniający:

edukacja dziennikarska

Nauczane języki obce:

język angielski, język niemiecki lub język rosyjski

Uczniowie biorą udział w lekcjach teatralnych, muzealnych, wyjazdach do teatru, filharmonii i kina, biorą także udział w konkursach o charakterze dziennikarskim i artystycznym, mogą uczestniczyć w zajęciach dziennikarskich w ramach przedmiotu „Edukacja dziennikarska” oraz wyjazdowych zajęciach warsztatowych z tego zakresu. Biorą udział w wycieczkach o tematyce historycznej i humanistycznej. Angażują się w działania związane z patronem szkoły i promowaniem wartości patriotycznych, mają również okazję brać udział w projektach edukacyjnych, np. „Zaczytany Mikołów” i uczestniczyć w innych akcjach, także wolontariackich, np. w ramach Klubu Szkół UNICEF lub w programie „Godziny Wychowawcze ze Światem” pod patronatem Polskiej Akcji Humanitarnej.