Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

7 września 2020 r. (poniedziałek)spotkanie rodziców uczniów klas 1
17.00 – z dyrekcją (on-line przez aplikację Microsoft Teams) i z wychowawcami w poszczególnych salach
9 września 2020 r.
(środa)
spotkanie rodziców uczniów klas 3
17.00 – z dyrektorem szkoły (on-line przez aplikację Microsoft Teams) i z wychowawcami w poszczególnych salach
(zapoznanie z terminami, procedurami i zasadami zdawania egzaminu maturalnego)
15 września 2020 r. (wtorek)spotkanie rodziców uczniów klas 2 (na podbudowie gimnazjum) z wychowawcami
17 września 2020 r. (czwartek)spotkanie rodziców uczniów klas 2 (na podbudowie szkoły podstawowej) z wychowawcami
24 listopada 2020 r. (wtorek)spotkanie rodziców uczniów klas 1 i 2 (na podbudowie szkoły podstawowej) z wychowawcami (wywiadówki) i konsultacje ogólne z wszystkimi nauczycielami
(informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)
25 listopada 2020 r. (środa)spotkanie rodziców uczniów klas 3 i 2 (na podbudowie gimnazjum) z wychowawcami (wywiadówki) i konsultacje ogólne z wszystkimi nauczycielami
(informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)
12 stycznia 2021 r. (wtorek)spotkanie rodziców uczniów klas 1 i 2 (na podbudowie szkoły podstawowej) z wychowawcami (wywiadówki)
13 stycznia 2021 r. (środa)spotkanie rodziców uczniów klas 3 i 2 (na podbudowie gimnazjum) z wychowawcami (wywiadówki)
31 marca 2021 r. (środa)spotkanie rodziców uczniów klas 3 z wychowawcami (wywiadówki) i konsultacje ogólne z wszystkimi nauczycielami dla klas 1 – 3
31 maja 2021 r. (poniedziałek)  spotkanie rodziców uczniów klas 1, 2a4 i 2b4 z wychowawcami (wywiadówki) i konsultacje ogólne z wszystkimi nauczycielami
(informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)
1 czerwca 2021 r. (wtorek)spotkanie rodziców uczniów klas 2 na podbudowie gimnazjum oraz 2c4 i 2d4 z wychowawcami (wywiadówki) i konsultacje ogólne z wszystkimi nauczycielami (informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

W uzasadnionych przypadkach harmonogram może ulec zmianie po uprzednim powiadomieniu rodziców. Dopuszcza się też możliwość zwołania spotkań w trybie pilnym.

Może Ci się również spodoba

Skip to content