Duplikat legitymacji

Wpłata za wydanie:

– duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9
– duplikatu świadectwa wynosi 26 zł,

w/w kwotę należy wpłacić na konto:
II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego
43-190 Mikołów, ul. Pokoju 4

nr 26 84360003 0000 0026 7852 0001