Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2021/2022

15 października 2021 r.
2 listopada 2021 r.
12 listopada 2021 r.
7 stycznia 2022 r.
2 maja 2022 r.
4, 5, 6, maja 2022 r.
9 maja 2022 r.
17 czerwca 2022 r.