Sesja popularno-naukowa "Lasy - dar natury"

19 grudnia 2011r. odbyła się w naszej szkole kolejna sesja popularno-naukowa, tym razem pod hasłem "Lasy - dar natury", w której brali uczniowie z klas Ide, Ia i IId. Podczas sesji przedstawiane były prezentacje multimedialne z następujących zagadnień:
  1. Rodzaje i typy lasów w Polsce - charakterystyka gatunków drzew występujących w poszczególnych typach lasów.

  2. Funkcje lasu. Obie prezentacje przedstawiły uczennice klasy IIc - Alicja Szymczak i Joanna Ludwin, które przygotowały również dla pozostałych uczestników sesji quiz z nagrodami.

  3. Zwierzęta lasu - prezentację przygotowała Anna Czembor z kl. Id, a przedstawiła Dominika Wyroba z kl. Id.

  4. Rozpoznawanie gatunków drzew - Magdalena Jagiełka (kl. III d) przedstawiła najbardziej charakterystyczne gatunki drzew wraz z pokazem ich liści (okazy zielnikowe).

  5. Lasy tropikalne i ich znaczenie - ostatnia prezentacja połączona była z projekcją krótkiego filmu, a przedstawiła ją uczennica klasy IId Agnieszka Oprzędek.

Całość sesji została uwieńczona komentarzem na temat konieczności ochrony lasów jako naszego wspólnego dobra, o które powinniśmy się troszczyć.