W dniu 19 grudnia 2007 r. odbyła się w naszej szkole sesja popularno-naukowa na temat "Czystość i stan gleb w powiecie mikołowskim". Sesja została poprzedzona przeprowadzeniem warsztatów z młodzieżą w kilku grupach tematycznych:

- geografia (pod opieką mgr Renaty Ciesielskiej-Prasoł) - procesy glebotwórcze, określanie typów gleb w terenie, stan czystości gleb w powiecie mikołowskim;

- chemia (pod opieką mgr inż. Katarzyny Wawszczyk) - pobieranie próbek glebowych do analiz laboratoryjnych i określanie właściwości fizycznych i chemicznych gleb, źródła zanieczyszczeń gleb;

- biologia (pod opieką mgr Aleksandry Stodółki i mgr Adama Pukocza) - roślinne wskaźniki różnych typów gleb, fauna glebowa jako wskaźnik czystości gleb, sposoby rekultywacji.

Podczas warsztatów uczniowie mieli zajęcia w terenie, przeprowadzali doświadczenia chemiczne, założyli hodowlę dżdżownic i przeprowadzali wywiady z pracownikami Urzędu Miasta Mikołowa i Łazisk Górnych na temat stanu czystości gleb w naszym powiecie. Wyniki przeprowadzonych badań i zebranych informacji zostały przedstawione przez młodzież w formie dziewięciu prezentacji multimedialnych.

Tematy prezentacji i ich autorzy:

- Gleby w Polsce. (Tomasz Pifko z kl. II c)

- Pobór próbek glebowych. (Weronika Capanda i Alicja Koziarz z kl. I b)

- Określanie typów gleb w terenie. (Agnieszka Sobota z kl. II c)

- Analiza właściwości fizycznych i chemicznych gleb. (Mateusz Gryt z kl. I b)

- źródła zanieczyszczeń gleb. (Paweł Mucha z kl. I b)

- Stan czystości gleb w powiecie mikołowskim. (Magdalena Pinocy i Paweł Klyszcz z kl. II c)

- Wpływ zanieczyszczeń gleb na rozrodczość dżdżownic (Eisenia Fetida). (Klaudia Cichoń, Monika Szombara i Adrian Kosobucki z kl. I d)

- Roślinne wskaźniki gleb. (Patrycja Malik z kl I e)

- Sposoby rekultywacji gleb. (Weronika Karpiuk z kl. I e)

W sesji brali udział uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy w skupieniu i z dużym zainteresowaniem słuchali swoich rówieśników. Z pewnością na długo pozostaną w ich pamięci słowa Hipokratesa:

"Prawidłowy rozwój człowieka, zwierzęcia i rośliny zależy od jakości gleby"