Sesja ekologiczna
Szkoła
»Kontakt
26 kwietnia 2018 r. w szkole obchodziliśmy Dzień Ziemi. Z tej okazji zamiast corocznej sesji popularnonaukowej wszystkie oddziały I i II brały udział w ekologicznym Escape Room pod hasłem "SMOG", który przygotowali uczniowie oddziału II d. Każda klasa wytypowała drużynę składającą się z 7 osób, która musiała w możliwie najkrótszym czasie wydostać się z "zamkniętego laboratorium". Aby zdobyć "klucz" do wyjścia drużyny musiały wykonać kilka zadań, szukając jednocześnie wskazówek i odnajdując ukryte elementy. Do zadań należało m.in. rozwiązanie krzyżówki, ułożenie wiersza o ochronie środowiska ze słowem "smog", porównanie smogu kwaśnego i fotochemicznego oraz ułożenie puzzli. Wszyscy w zespole musieli się zaangażować i współpracować ze sobą. Najlepiej poradziły sobie oddziały I, a wśród nich klasa I d, która wydostała się z "zamkniętego laboratorium" już po 25 minutach. II miejsce zajęła klasa I bc, a III miejsce przypadło klasie I a. W czasie gdy drużyny z poszczególnych klas rywalizowały ze sobą w Escape Room pozostali uczniowie mieli okazję zobaczyć prezentacje multimedialne na temat smogu i zanieczyszczenia atmosfery, a następnie zmierzyć się indywidualnie w interaktywnym quizie ekologicznym na platformie Kahoot przygotowanym przez uczennice klasy II c.


31 maja 2017 roku w naszej szkole odbyła się sesja popularnonaukowa pt. "Przyroda Górnego Śląska". Uczniowie mieli okazję wysłuchać czterech krótkich wykładów. Trzy z nich dotyczyły atrakcji związanych z naturą w Ornontowicach, Łaziskach Górnych oraz Borowej Wsi. Prelegenci przestawili przebieg ścieżek rowerowych i tras biegowych, umiejscowienie siłowni na świeżym powietrzu i miejsc do spędzania czasu z rodziną. Ostatni odczyt dotyczył historii powstania węgla kamiennego, jego wydobywania oraz wpływu kopalń na środowisko naszego regionu.


Tegoroczna przyrodnicza sesja popularnonaukowa pod hasłem „Formy ochrony przyrody” odbyła się 19 maja. Tym razem składała się z dwóch części. W pierwszej uczniowie przedstawiali prezentacje multimedialne: „Formy ochrony przyrody w Polsce” - Wiktoria Jendrysik z Id, „Formy ochrony przyrody w powiecie mikołowskim” - Agnieszka Czerner i Tomasz Gajda z II bc, „Ozon w atmosferze” - Aleksandra Kuraś II a. W drugiej części dwuosobowe zespoły z każdego oddziału mogły wykazać się swoją wiedzą na temat polskich parków narodowych. Konkurs składał się z sześciu rund, pytania dotyczyły między innymi znajomości symboli parków, siedzib dyrekcji, położenia geograficznego, ciekawostek przyrodniczych. Najlepszą znajomością parków wykazał się zespół z II bc w składzie Magdalena Kocoń i Karolina Wyrobek, dogrywka wyłoniła zdobywców II (Aleksandra Gulec i Tomasz Rudka z II d) i III miejsca (Karolina Świerkot i Karol Kabut z II a). Zdjęcia


Sesja popularnonaukowa "Niska emisja"

Tradycyjnie w naszej szkole obchody Dnia Ziemi polegały na przygotowaniu i przedstawieniu sesji popularnonaukowej. Pamiętając o tym, że Dzień Ziemi został ustalony po to, aby popularyzować świadomość ekologiczną społeczeństwa, temat sesji dotyczył zjawiska, na które przynajmniej część społeczności szkolnej ma bezpośredni bądź pośredni wpływ. Chodzi mianowicie o domowe kotłownie ....

Katarzyna Hajduk ( klasa IIc) wykonała kilka zdjęć komninów domów wolnostojących. Zapachu nie udało się zatrzymać w kadrze, ale kolor też świadczył o tym, że spala się tam różne rzeczy. Dlaczego spalamy śmieci? Analizę tego problemu pod kątem ekonomicznym - ceny odbierania śmieci, koszty zakupu paliw energetycznych, a także wysokość kar, jakie nakładane są na tych, którzy spalają odpady - przedstawiły uczennice klasy Ia: Martyna Dworczyk i Ewelina Witoszek. O tym, jaki wpływ na zdrowie człowieka ma zanieczyszczone powietrze, opowiedziały uczennice klasy Iid: Agnieszka Gabryś, Klaudia Grzegorzyca i Karolina Kupiec. A Justyna Marszolik i Aneta Gehfeld, także z klasy IId, omówiły rodzaje substancji, uwalniających się do atmosfery na skutek spalania odpadów. Najbardziej znanym rodzajem zanieczyszczenia powietrza jest smog. O jego powstaniu, rodzajach, konsekwancjach występowania powiedziały Martyna Łukasik i Karolina Sobczyk ( klasa IIc). Każda z grup miała przygotowaną prezentację multimedialną.

Mamy nadzieję, że przekaz trafił do słuchaczy i osoby mające domowe kotłownie zwrócą uwagę dorosłym na to, co wrzucają do pieca. Spalanie śmieci oznacza trucie siebie i tych, którzy mieszkają w sąsiedztwie.

Sesja popularno-naukowa "Bioróżnorodność"

30 kwietnia 2013r. z okazji Dnia Ziemi odbyła się w naszej szkole kolejna sesja popularno-naukowa. Tym razem poświęcona była bioróżnorodności. Uczniowie klas pierwszych przygotowali dla swoich kolegów i koleżanek kilka prezentacji multimedialnych przedstawiających m. in.:

- pojęcie bioróżnorodności i sposoby jej ochrony - Magdalena Zapasek, Martyna Zapasek, Paulina Świątek (klasa Ia)

- roślinność Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-Mokrem oraz ciekawe przyrodniczo obiekty Mikołowa i okolic - Aleksandra Behr, Klaudia Czarnota, Joanna Kaczmarczyk, Katarzyna Król i Aneta Zawadzka (klasa Ib)

- wpływ wybranych form działalności człowieka na różnorodność biologiczną w Polsce - wprowadzanie obcych gatunków roślin i zwierząt, polowania, eksploatacja lasów i łowisk - Anna Bończyk, Monika Gogolok, Klaudia Kret i Oliwia Strzelecka (klasa Ib)

- regulacje prawne w Polsce dotyczące ochrony bioróżnorodności i gatunki zwierząt wpisanych do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych - Konrad Bojdoł i Paweł Kopiec (klasa Ie)

- wpływ zanieczyszczeń i urbanizacji na różnorodność biologiczną - Agnieszka Gabryś i Aneta Gehfeld (klasa Id)

- poziomy organizacji różnorodności biologicznej - Karolina Bromboszcz (klasa Ic)

Wszystkie prezentacje były doskonałym uzupełnieniem wiedzy zdobytej m. in. na lekcjach biologii i geografii, ale również zawierały wiele interesujących ciekawostek.

Inne sesje popularno-naukowe:
  1. "Czy wiesz co jesz?"

  2. "Lasy - dar natury"

  3. Projekt "Ekozespoły chronią klimat"

  4. "Czystość i stan gleb w powiecie mikołowskim"
»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin
Rodzice
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Procedury bezpieczeństwa
»Warunki ubezpieczenia NNW uczniów
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
Dla absolwentów gimnazjum
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas
Dla absolwentów szkół podstawowych
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas