Sesja ekologiczna
Szkoła
»Kontakt
Sesja popularnonaukowa "Niska emisja"

Tradycyjnie w naszej szkole obchody Dnia Ziemi polegały na przygotowaniu i przedstawieniu sesji popularnonaukowej. Pamiętając o tym, że Dzień Ziemi został ustalony po to, aby popularyzować świadomość ekologiczną społeczeństwa, temat sesji dotyczył zjawiska, na które przynajmniej część społeczności szkolnej ma bezpośredni bądź pośredni wpływ. Chodzi mianowicie o domowe kotłownie ....

Katarzyna Hajduk ( klasa IIc) wykonała kilka zdjęć komninów domów wolnostojących. Zapachu nie udało się zatrzymać w kadrze, ale kolor też świadczył o tym, że spala się tam różne rzeczy. Dlaczego spalamy śmieci? Analizę tego problemu pod kątem ekonomicznym - ceny odbierania śmieci, koszty zakupu paliw energetycznych, a także wysokość kar, jakie nakładane są na tych, którzy spalają odpady - przedstawiły uczennice klasy Ia: Martyna Dworczyk i Ewelina Witoszek. O tym, jaki wpływ na zdrowie człowieka ma zanieczyszczone powietrze, opowiedziały uczennice klasy Iid: Agnieszka Gabryś, Klaudia Grzegorzyca i Karolina Kupiec. A Justyna Marszolik i Aneta Gehfeld, także z klasy IId, omówiły rodzaje substancji, uwalniających się do atmosfery na skutek spalania odpadów. Najbardziej znanym rodzajem zanieczyszczenia powietrza jest smog. O jego powstaniu, rodzajach, konsekwancjach występowania powiedziały Martyna Łukasik i Karolina Sobczyk ( klasa IIc). Każda z grup miała przygotowaną prezentację multimedialną.

Mamy nadzieję, że przekaz trafił do słuchaczy i osoby mające domowe kotłownie zwrócą uwagę dorosłym na to, co wrzucają do pieca. Spalanie śmieci oznacza trucie siebie i tych, którzy mieszkają w sąsiedztwie.

Sesja popularno-naukowa "Bioróżnorodność"

30 kwietnia 2013r. z okazji Dnia Ziemi odbyła się w naszej szkole kolejna sesja popularno-naukowa. Tym razem poświęcona była bioróżnorodności. Uczniowie klas pierwszych przygotowali dla swoich kolegów i koleżanek kilka prezentacji multimedialnych przedstawiających m. in.:

- pojęcie bioróżnorodności i sposoby jej ochrony - Magdalena Zapasek, Martyna Zapasek, Paulina Świątek (klasa Ia)

- roślinność Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-Mokrem oraz ciekawe przyrodniczo obiekty Mikołowa i okolic - Aleksandra Behr, Klaudia Czarnota, Joanna Kaczmarczyk, Katarzyna Król i Aneta Zawadzka (klasa Ib)

- wpływ wybranych form działalności człowieka na różnorodność biologiczną w Polsce - wprowadzanie obcych gatunków roślin i zwierząt, polowania, eksploatacja lasów i łowisk - Anna Bończyk, Monika Gogolok, Klaudia Kret i Oliwia Strzelecka (klasa Ib)

- regulacje prawne w Polsce dotyczące ochrony bioróżnorodności i gatunki zwierząt wpisanych do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych - Konrad Bojdoł i Paweł Kopiec (klasa Ie)

- wpływ zanieczyszczeń i urbanizacji na różnorodność biologiczną - Agnieszka Gabryś i Aneta Gehfeld (klasa Id)

- poziomy organizacji różnorodności biologicznej - Karolina Bromboszcz (klasa Ic)

Wszystkie prezentacje były doskonałym uzupełnieniem wiedzy zdobytej m. in. na lekcjach biologii i geografii, ale również zawierały wiele interesujących ciekawostek.

Inne sesje popularno-naukowe:
  1. "Czy wiesz co jesz?"

  2. "Lasy - dar natury"

  3. Projekt "Ekozespoły chronią klimat"

  4. "Czystość i stan gleb w powiecie mikołowskim"
»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»WSO
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Pierwsza pomoc
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Rejs "Pogorią"
»Matura
»Studniówka
»Galeria zdjęć
Rodzice
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Język angielski
»Język rosyjski
»Język francuski
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Matematyka
»Geografia
»Biologia
Rekrutacja
»Regulamin rekrutacji
»Regulamin rekrutacji
»Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty (terminy rekrutacji)
»Rodzaje oddziałów
»Zasady przyznawania punktów
»Kwestionariusz osobowy