Język rosyjski


MATURA

Informator o egzaminie maturalnym z języka rosyjskiego w części ustnej i pisemnej
Przykładowy arkusz egzaminacyjny z 2017 r.Moskwa - rok szk. 2017/2018

Ubrania

Zakupy

Pory roku