Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/19
Szkoła
»Kontakt
Data Opis
11 września 2018
(wtorek)
 

spotkanie rodziców uczniów klas I
17.00 - z dyrekcją i pedagogiem szkolnym na sali gimnastycznej,
następnie z wychowawcami w poszczególnych klasach

18 września 2018
(wtorek)
 

spotkanie rodziców uczniów klas II

17.00 - z dyrekcją i pedagogiem szkolnym na sali gimnastycznej,
następnie z wychowawcami w poszczególnych klasach

25 września 2018
(wtorek)
 

spotkanie rodziców uczniów klas III

17.00 - spotkanie rodziców uczniów z dyrekcją na sali gimnastycznej, następnie z wychowawcami w poszczególnych klasach

6 listopada 2018
(wtorek)
 

spotkanie rodziców uczniów klas I, II i III z wychowawcami (wywiadówki)

4 grudnia 2018
(wtorek)
 

konsultacje ogólne z wszystkimi nauczycielami dla klas I, II i III
(informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

8 stycznia 2019
(wtorek)
 

spotkanie rodziców uczniów klas I, II i III z wychowawcami (wywiadówki)  

26 marca 2019
(wtorek)
 

spotkanie rodziców uczniów klas I, II, III z wychowawcami (wywiadówki)
konsultacje ogólne z wszystkimi nauczycielami dla klas I, II i III

28 maja 2019
(wtorek)

konsultacje ogólne z wszystkimi nauczycielami dla klas I, II
(informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

UWAGA

W uzasadnionych przypadkach harmonogram może ulec
zmianie po uprzednim powiadomieniu rodziców.
Dopuszcza się też możliwość zwołania spotkań w trybie pilnym.

 
»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Procedury bezpieczeństwa
»Warunki ubezpieczenia NNW uczniów
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
Dla absolwentów gimnazjum
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas
Dla absolwentów szkół podstawowych
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas