Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/18
Szkoła
»Kontakt
Data Opis
12 września 2017
(wtorek)
 

spotkanie rodziców uczniów klas I
17.00 - z dyrekcją i pedagogiem szkolnym na sali gimnastycznej,
następnie z wychowawcami w poszczególnych klasach

19 września 2017
(wtorek)
 

spotkanie rodziców uczniów klas II i III

17.00 - spotkanie rodziców uczniów klas III z dyrekcją na sali gimnastycznej, następnie z wychowawcami w poszczególnych klasach

(informacje o egzaminie maturalnym)

17.00 - spotkanie rodziców uczniów klas II z wychowawcami w poszczególnych klasach

7 listopada 2017
(wtorek)
 

spotkanie rodziców uczniów klas I, II i III z wychowawcami (wywiadówki)

5 grudnia 2017
(wtorek)
 

konsultacje ogólne z wszystkimi nauczycielami dla klas I, II i III
(informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

9 stycznia 2018
(wtorek)
 

spotkanie rodziców uczniów klas I, II i III z wychowawcami (wywiadówki)  

10 kwietnia 2018
(wtorek)
 

spotkanie rodziców uczniów klas I, II, III z wychowawcami (wywiadówki)
konsultacje ogólne z wszystkimi nauczycielami dla klas I, II i III

5 czerwca 2018
(wtorek)

spotkanie rodziców uczniów klas I i II z wychowawcami (wywiadówki)
konsultacje ogólne z wszystkimi nauczycielami
(informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

UWAGA

W uzasadnionych przypadkach harmonogram może ulec
zmianie po uprzednim powiadomieniu rodziców.
Dopuszcza się też możliwość zwołania spotkań w trybie pilnym.

 
»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
»Regulamin rekrutacji
»Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
»Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje oddziałów
»Kwestionariusz osobowy