Projekty
Szkoła
»Kontakt
 • Przystępujemy do realizacji projektu : "Naukowiec Zawodowiec - Program Wsparcia Kształcenia Ogólnego w Powiecie Mikołowskim" Więcej...

 • Program edukacyjny "Znamię! Znam je? - czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry" realizowany wspólnie ze Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Fundacją "Gwiazda Nadziei". Celem programu jest budowanie wśród młodzieży świadomości na temat zagrożeń wynikających z zachorowalności na czerniaka oraz edukacja na temat profilaktyki i wczesnego wykrywania tego nowotworu. Więcej informacji ...

 • Program edukacyjny "Podstępne WZW" - edukacja młodzieży dotycząca zagrożeń wynikających z zakażeń wirusami HBV, HCV i dodatkowo HAV. Program ma na celu podniesienie świadomości oraz zminimalizowanie niebezpieczeństwa przeniknięcia wirusów do organizmu, pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością dotyczącą własnych przekonań zdrowotnych. Więcej informacji ...

 • Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa
  Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Więcej informacji ...

 • "Nauczyciel wykształcony - nauczyciel przyszłości"
  Projekt realizowany na rzecz nauczycieli i pracowników administracyjnych Państwa szkół. Więcej informacji ...

 • II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie oraz Amnesty International bierze udział w projekcie "Zmieniaj świat". Więcej informacji...

 • Nasza szkoła dołączyła do programu Klub Gaja "Święto drzewa", tym samym włączyliśmy się w kampanię ONZ - Miliard Drzew dla Planety (rok 2011 jest Międzynarodowym Rokiem Lasów). Uczniowie klasy III d posadzili drzewa wokół budynku szkolnego. Więcej informacji ...

 • "Moja firma w mojej gminie" projekt realizowany przez fundację VIRIBUS UNITIS.

 • "Szkoła z gallopem" projekt realizowany pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.

 • Projekt "Wybierz życie - pierwszy krok" projekt edukacyjny dotyczący problematyki raka szyjki macicy realizowany we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Tychach.

 • Nasza szkoła przystąpiła do V edycji programu "Mam Haka na Raka" dedykowanej profilaktyce raka jelita grubego. W skład zespołu reprezentującego II LO w Mikołowie wchodzą uczennice klasy IIa pod opieką nauczyciela biologii Aleksandry Stodółki. Więcej informacji...

 • Projekt "Szkoła Nowych Technologii" jest częścią międzynarodowego programu Microsoft Partners in Learning, znanego w Polsce pod lokalną nazwą Partnerstwo dla przyszłości. Organizatorami projektu są partnerzy strategiczni: firma Microsoft oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – ekspert w dziedzinie nowoczesnego nauczania. Więcej informacji...

 • Szkoła przystąpiła do projektu "Nowoczesne Liceum - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego".

 • "Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier"- projekt edukacyjny, którego celem jest podniesienie świadomości, uwrażliwienie i zmobilizowanie młodzieży szkolnej do działań na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi.

 • "Biznes Klasa UNICEF" - projekt edukacyjno - pomocowy przygotowany przez UNICEF. Celem projektu jest edukacja młodzieży na temat problemów współczesnego świata, kształtowanie postaw zaangażowania społecznego, kształtowanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, zebranie środków na ratowanie życia dzieci w najbiedniejszych krajach świata.

 • Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie w dniach od 24 do 28 lutego 2014r. przebywali w niemieckim mieście Grevenbroich w powiecie Neuss. Pretekstem do podróży okazała się nawiązana w ubiegłym roku współpraca pomiędzy tamtejszą szkołą KKG Grevenbroich a II LO. Celem przedsięwzięcia było nie tylko umocnienie tej współpracy, ale także poznanie historii i tradycji terenu reńsko-westfalskiego. Więcej... Zdjęcia

 • Projekt międzynarodowy w ramach Comenius Regio 2012-2014 "NASZE DZIEDZICTWO: uczenie się od społeczności na rzecz wszechstronności". Zadaniem tego międzynarodowego partnerstwa jest aktywizacja i rozwój działań na rzecz dbałości o dziedzictwo historyczne i kulturowe tak, by służyło przyszłym pokoleniom. Koordynator: Urząd miasta Aranjuez (Hiszpania).

 • Szkoła przystąpiła do projektu "Nowoczesne Liceum II - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego" Więcej informacji ...
  Artykuł 1
  Artykuł 2
  Artykuł 3

 • W dniach od 6 do 13 października 2013r. grupa 10 uczniów powiatu mikołowskiego, w tym dwie uczennice naszej szkoły - Anna Pordzik (kl. III de) i Anna Ogierman (kl. III c), wzięły udział w unijnym projekcie Outdoor Therapy realizowanym w ramach programu Youth in Action (Młodzi w Działaniu) w Oliveto Lucano we Włoszech.
  Więcej ... Zdjęcia

 • Uczniowie i uczennice mikołowskich szkół ogólnokształcących uczestniczą w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach edukacyjnych. Biorą udział także w Programie Wsparcia Psychologiczno- Pedagogicznego. Przygotowano dla nich również Innowacyjny Program Doradztwa Zawodowego. Wszystkie te zajęcia prowadzone są w ramach projektu „Nowoczesne Liceum II- Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego”.Więcej ...

 • Doradztwo zawodowe z wykorzystaniem najnowszych technologii Więcej...

 • W dniach 9 i 13 kwietnia w szkołach ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego odbyły się konferencje pn.: "Edukacja i praca - globalnie, regionalnie, lokalnie", zorganizowane w ramach projektu "Nowoczesne Liceum II - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego". Więcej... Zdjęcia

»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Warunki ubezpieczenia NNW uczniów
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
Dla absolwentów gimnazjum
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas
Dla absolwentów szkół podstawowych
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas