Projekty
Szkoła
»Kontakt
 • W dniach 9 i 13 kwietnia w szkołach ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego odbyły się konferencje pn.: "Edukacja i praca - globalnie, regionalnie, lokalnie", zorganizowane w ramach projektu "Nowoczesne Liceum II - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego". Więcej... Zdjęcia

 • Doradztwo zawodowe z wykorzystaniem najnowszych technologii Więcej...

 • Uczniowie i uczennice mikołowskich szkół ogólnokształcących uczestniczą w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach edukacyjnych. Biorą udział także w Programie Wsparcia Psychologiczno- Pedagogicznego. Przygotowano dla nich również Innowacyjny Program Doradztwa Zawodowego. Wszystkie te zajęcia prowadzone są w ramach projektu „Nowoczesne Liceum II- Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego”.Więcej ...

 • W dniach od 6 do 13 października 2013r. grupa 10 uczniów powiatu mikołowskiego, w tym dwie uczennice naszej szkoły - Anna Pordzik (kl. III de) i Anna Ogierman (kl. III c), wzięły udział w unijnym projekcie Outdoor Therapy realizowanym w ramach programu Youth in Action (Młodzi w Działaniu) w Oliveto Lucano we Włoszech.
  Więcej ... Zdjęcia

 • Szkoła przystąpiła do projektu "Nowoczesne Liceum II - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego" Więcej informacji ...
  Artykuł 1
  Artykuł 2
  Artykuł 3

 • Projekt międzynarodowy w ramach Comenius Regio 2012-2014 "NASZE DZIEDZICTWO: uczenie się od społeczności na rzecz wszechstronności". Zadaniem tego międzynarodowego partnerstwa jest aktywizacja i rozwój działań na rzecz dbałości o dziedzictwo historyczne i kulturowe tak, by służyło przyszłym pokoleniom. Koordynator: Urząd miasta Aranjuez (Hiszpania).

  Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie w dniach od 24 do 28 lutego 2014r. przebywali w niemieckim mieście Grevenbroich w powiecie Neuss. Pretekstem do podróży okazała się nawiązana w ubiegłym roku współpraca pomiędzy tamtejszą szkołą KKG Grevenbroich a II LO. Celem przedsięwzięcia było nie tylko umocnienie tej współpracy, ale także poznanie historii i tradycji terenu reńsko-westfalskiego. Więcej... Zdjęcia


 • "Biznes Klasa UNICEF" - projekt edukacyjno - pomocowy przygotowany przez UNICEF. Celem projektu jest edukacja młodzieży na temat problemów współczesnego świata, kształtowanie postaw zaangażowania społecznego, kształtowanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, zebranie środków na ratowanie życia dzieci w najbiedniejszych krajach świata.

 • "Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier"- projekt edukacyjny, którego celem jest podniesienie świadomości, uwrażliwienie i zmobilizowanie młodzieży szkolnej do działań na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi.

 • Szkoła przystąpiła do projektu "Nowoczesne Liceum - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego".

 • Projekt "Szkoła Nowych Technologii" jest częścią międzynarodowego programu Microsoft Partners in Learning, znanego w Polsce pod lokalną nazwą Partnerstwo dla przyszłości. Organizatorami projektu są partnerzy strategiczni: firma Microsoft oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – ekspert w dziedzinie nowoczesnego nauczania. Więcej informacji...

 • Nasza szkoła przystąpiła do V edycji programu "Mam Haka na Raka" dedykowanej profilaktyce raka jelita grubego. W skład zespołu reprezentującego II LO w Mikołowie wchodzą uczennice klasy IIa pod opieką nauczyciela biologii Aleksandry Stodółki. Więcej informacji...

 • Projekt "Wybierz życie - pierwszy krok" projekt edukacyjny dotyczący problematyki raka szyjki macicy realizowany we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Tychach.

 • "Szkoła z gallopem" projekt realizowany pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.

 • "Moja firma w mojej gminie" projekt realizowany przez fundację VIRIBUS UNITIS.

 • Nasza szkoła dołączyła do programu Klub Gaja "Święto drzewa", tym samym włączyliśmy się w kampanię ONZ - Miliard Drzew dla Planety (rok 2011 jest Międzynarodowym Rokiem Lasów). Uczniowie klasy III d posadzili drzewa wokół budynku szkolnego. Więcej informacji ...

 • II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie oraz Amnesty International bierze udział w projekcie "Zmieniaj świat". Więcej informacji...

 • "Nauczyciel wykształcony - nauczyciel przyszłości"
  Projekt realizowany na rzecz nauczycieli i pracowników administracyjnych Państwa szkół. Więcej informacji ...

»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»WSO
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Pierwsza pomoc
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Rejs "Pogorią"
»Matura
»Studniówka
»Galeria zdjęć
Rodzice
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Język angielski
»Język rosyjski
»Język francuski
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Matematyka
»Geografia
»Biologia
Rekrutacja
»Regulamin rekrutacji
»Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
»Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje oddziałów
»Kwestionariusz osobowy