Program Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości"


II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie ubiega się o Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości" , który jest znakiem jakości w dziedzinie szeroko rozumianej przedsiębiorczości przyznawanym szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości" zaświadcza, że dana szkoła pełni rolę lokalnego centrum edukacyjnego z dziedziny przedsiębiorczości dla młodych ludzi.

Certyfikat przyznawany jest na 3 lata, z możliwością jego przedłużenia, pod warunkiem przystąpienia do kolejnego cyklu certyfikowania.

Procedura jego przyznawania jest dwustopniowa i obejmuje etap Nominacji i Certyfikacji, w których szkoły realizują działania z zakresu czterech obszarów.

I obszar
"Przygotowujemy do aktywności na rynku pracy"

Szkoła stwarza odpowiednie warunki do kształtowania u uczniów aktywnej postawy na rynku pracy.

II obszar
"Uczymy świadomego gospodarowania finansami"

Szkoła stwarza odpowiednie warunki do przygotowania uczniów do świadomego zarządzania finansami.

III obszar
"Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi"

Szkoła zapewnia ekonomiczny wymiar kształcenia. Szkoła rozwija współpracę z lokalnymi partnerami

IV obszar
"Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za edukację ekonomiczną"
Szkoła zapewnia ekonomiczny wymiar kształcenia Nasza szkoła uzyskała Nominację, a teraz ubiega się o Certyfikację.

Projekt "Moja firma w mojej gminie" - II edycja

06 stycznia 2010r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie odbył się "Dzień Przedsiębiorczości" zorganizowany w ramach projektu "Moja firma w mojej gminie".

Projekt realizowany jest przez fundację VIRIBUS UNITIS ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez uczniów - liderów projektu - w składzie Paulina Mecner i Remigiusz Friese oraz klasy 2 b, przy wsparciu nauczyciela przedsiębiorczości Pani Ewy Szewczyk oraz Konsultantki Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach Pani Sylwii Kempa. Wśród zaproszonych gości był przedstawiciel Urzędu Miasta w Mikołowie Pan Michał Bocheński, który dostarczył uczniom niezbędnych informacji w zakresie strategii rozwoju Gminy Mikołów.

W pierwszej części Dnia Przedsiębiorczości został przedstawiony cel przedsięwzięcia, działania podejmowane przez uczniów.

Uczniowie klas 2b w ramach tego projektu odbyli 3 szkolenia, a po każdym z nich realizowali zadania zaliczeniowe związane z tworzeniem działalności niszowej, przeprowadzeniem w jej zakresie badań marketingowych i przeanalizowaniem ich, następnie tworząc w określonym już kierunku plan marketingowy.

Uczniowie przedstawili ćwiczenia, jakie wykonali oraz zaprezentowali w ciekawy sposób pomysł na własną firmę centrum rozrywkowo - rekreacyjne "Kręgielnia na trzy palce". Wszystko prezentowane było w postaci "prezentacji multimedialnej".

Wszyscy uczniowie biorący udział w programie otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz upominki od Fundacji Viribus Unitis.

Następna część polegała na rozwiązywaniu ciekawego, a nawet wesołego quizu, przeprowadzonego przez koordynatora projektu z Fundacji Viribus Unitis, podczas którego uczniowie nie biorący udziału w projekcie mieli możliwość wygrania ciekawych nagród. Można powiedzieć, że w czasie rozwiązywania zadań uczniowie uczyli się przy zabawie.

Uczestnicy programu zgodnie przyznali, że wiedza zdobyta w trakcie realizacji projektu na pewno będzie przez nich wykorzystana w przyszłości. Dzięki udziale w projekcie "Moja firma w mojej gminie" rozwinęli kompetencje w zakresie przedsiębiorczości oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt pobudził aktywność uczniów. Uzyskali informacje na temat sposobów pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na własny biznes. Zdobyli dodatkową wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, która w przyszłości może posłużyć do założenia własnej firmy.

Na tym zakończyliśmy "Dzień Przedsiębiorczości", mając nadzieję, że spotkanie to było krokiem w dobrym kierunku budowania nowej współpracy pomiędzy Szkołą a Samorządem.


Projekt "Moja firma w mojej gminie" - III edycja

Nasza szkoła wzięła udział w trzecim już cyklu projektu "Moja firma w mojej gminie". W projekcie bierze udział klasa 1 a, którą wspierać będą uczniowie klasy 2b. W trakcie głosowania wyłoniono liderów, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach tradycyjnych. Liderkami zostały Natalia Szafraniec oraz Justyna Urbanek.

12 marca 2010r. odbyło się pierwsze szkolenie tradycyjne zorganizowane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu ¦ląskiego w Katowicach. W takcie szkolenia przedstawiono informacje na temat strategii rozwoju gminy oraz badań marketingowych.

Konkurs "Zarządzanie Firmą"

Nasza szkoła bierze udział w programie edukacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Zarządzanie Firmą". Zajęcia prowadzone są w oparciu o komputerową symulację procesów gospodarczych. W trakcie gry uczniowie przekonują się o przydatności, a wręcz o konieczności posiadania wiedzy teoretycznej do podejmowania trafnych decyzji gospodarczych, prowadzących drużynę do zwycięstwa w symulowanej konkurencji.

W rozgrywkach biorą udział drużyny, które reprezentują następujący uczniowie:
Firma "Konstanty": Michał Paździorek, Krzysztof Duda, Marcin Reczko
Firma "MEWA": Ewelina Pustuł, Wioletta Sikorska, Małgorzata Paw
Firma "HADES": Artur Witkowski, Tomasz Biela, Artur Kaczmarczyk
Firma "Three women": Patrycja Mecner, Patrycja ¦mieszek, Ewa Jegła
Firma "Maximus: Remigiusz Friese, Damian Orłowicz, Arkadiusz Krysiak
Firma "DC-BPK": Karolina Bławat, Barbara Ceglińska, Patrycja Tkocz

Do trzeciej rundy zakwalifikowały się następujące drużyny: Firma "Maximus" oraz Firma "HADES".
Gratulujemy i życzymy sukcesów :o)