Podstawy przedsiębiorczości
Szkoła
»Kontakt
Charytatywna loteria
Dnia 5 czerwca br. odbyła się naszej szkole loteria fantowa z okazji Dnia Dziecka. Nauczyciele i uczniowie kupowali losy i otrzymywali różne nagrody. Dzięki loterii uzbieraliśmy 70 zł. Dochody z całej akcji przelaliśmy na konto Polskiej Akcji Humanitarnej i zostaną one przeznaczone na rzecz osób dotkniętych głodem i ubóstwem w Somalii. Serdecznie dziękujemy osobom, które zaangażowały się organizację loterii i wzięły w niej udział.


Spotkanie z doradcą podatkowym.
W zajęciach z doradcą podatkowym, panem Fryderykiem Filą, zorganizowanych w naszej szkole w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, brały udział klasy Id i Ibc. Prelegent omówił, czym zajmuje się doradca podatkowy, dlaczego należy płacić podatki, w jakich okolicznościach można zmniejszyć wielkość daniny dla państwa. Uczniowie dowiedzieli się także, jaką ścieżkę edukacyjną należy przejść, aby zostać doradcą podatkowym.


13 listopada 2017 r. - Dzień Biznesu dla Młodych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:
- ciekawi prelegenci,
- interesujące wykłady i ich tematyka,
- panel dyskusyjny: Blaski i cienie prowadzenia własnej firmy,
- bardzo dobra organizacja,
- nagrody dla naszych uczniów.
Byliśmy tam i było warto! Zdjęcia


Młodzieżowe Centrum Kariery w Mikołowie wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną przygotowało warsztaty "Jak być przedsiębiorczym", na które wybrała się klasa Id. Młodzież miała okazję przypomnieć sobie cechy osoby przedsiębiorczej, obejrzeć film "Pracuj mądrze, a nie ciężko" (wskazujący, iż sukces w biznesie osiąga się planując, inwestując, wprowadzając innowacje, a czasami jeszcze cierpliwie oczekując na efekty). W drugiej części spotkania uczniowie mieli za zadanie przenieść się w przyszłość i odpowiedzieć na pytania - kim są, gdzie pracują, ile zarabiają itp. Kolejne polecenie dotyczyło wyznaczenia celów umożliwiających osiągnięcie swoich marzeń, a także wskazania przeszkód w realizacji planów. Ostatnie ćwiczenie dotyczyło poznania i zaakceptowania swoich słabych stron. Za miesiąc uczniów czekają kolejne warsztaty, tym razem z praktykami biznesu, czyli przedsiębiorcami.


Projekt edukacyjny "Lekcje z ZUS"


Zakład Ubezpieczeń Społeczny już po raz czwarty realizuje projekt edukacyjny "Lekcje z ZUS", który skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do w/w projektu. Tak jak poprzednio projekt ten finalizowany jest trzyetapowym konkursem wiedzy, który obecnie ma charakter olimpiady. Uczniowie oprócz zaszczytnego tytułu olimpijczyka, mogą mieć szanse zdobycia cennych nagród w etapie centralnym oraz indeksu na uczelnie wyższe (uczelnie m.in. uniwersytety plasujące się na najwyższych miejscach w rankingach szkół wyższych).

Co jest w projekcie?

W czasie czterech lekcji uczniowie poznają istotę ubezpieczeń społecznych, dlaczego ubezpieczenia te są obowiązkowe, jakie korzyści wynikają z opłacania składek, zasady funkcjonowania systemu emerytalnego, a także zasady prowadzenia biznesu w aspekcie systemu ubezpieczeń społecznych.
Lekcja 1 - Świadomy zawsze ubezpieczony.
Lekcja 2 - Płacisz i masz, czyli co ci się należy, gdy opłacasz składki.
Lekcja 3 - Emerytura - Twoja przyszłość w Twoich rękach.
Lekcja 4 - E-ZUS, czyli firma pod ręką.

W tegorocznym projekcie biorą udział uczniowie oddziałów I a, I bc i I d, którzy realizują go na lekcjach podstaw przedsiębiorczości. Na jednej z nich 21 września 2017 r. gościliśmy w naszej szkole panią Beatę Kopczyńską - koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji z Oddziału ZUS w Rybniku, która przeprowadziła lekcję na temat "Co ci się należy, gdy opłacasz składki".


"Własna firma"


W styczniu uczniowie klasy Ia i IIb, uczestnicy projektu Nowoczesne Liceum II - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego z podstaw przedsiębiorczości i geografii, wzięli udział w spotkaniu w Młodzieżowym Centrum Kariery.
Gościem MCK był pan Adam Wsuł, współwłaściciel firym Meble Awers, zajmującej się projektowaniem mebli kuchennych. Biznesmen podzielił się z młodzieżą własnymi doświadczeniami z prowadzenia działalności gospodarczej. Uważa, że sukces w biznesie zależy przede wszystkim od oryginalności pomysłu, wyboru miejsca prowadzenia działalności, oceny własnych umiejętności i zdolności do podejmowania ryzyka. Ważny jest biznesplan, a w nim rzetelna ocena rentowności przedsięwzięcia.
Rozwiązując test, uczniowie mieli możliwość sprawdzić, czy mają predyspozycje do tego, aby być przedsiębiorcami.


II LO razem z UNICEF-em na rzecz dzieciNasza szkoła włączyła się w projekt edukacji humanitarnej "Biznes Klasa UNICEF". Brali w nim udział uczniowie klasy Ic, Ib, IIb pod kierunkiem pani Renaty Ciesielskiej - Prasoł. W ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości, geografii i godzin wychowawczych realizowano zajęcia edukacyjne na temat problemów krajów biednego Południa i Milenijnych Celów Rozwoju, a także różnic między pomocą humanitarną a pomocą rozwojową. Następnie najbardziej zainteresowani tą problematyką uczniowie przygotowali biznesplany pomocy humanitarnej.

Kolejnym krokiem było stworzenie listy przedsiębiorców, którzy mogliby wesprzeć nasz projekt finansowo. Sporządzając ją, młodzież korzystała z lokalnej prasy i stron internetowych miejscowych firm. Uczniowie samodzielnie przygotowali i roznieśli zaproszenia, osobiście zachęcając do udziału w naszym przedsięwzięciu. Kulminacyjnym punktem realizacji projektu była Gala Biznesu na Rzecz Dzieci. Miała ona miejsce w naszej szkole 26 lutego br. Podczas gali przedstawiono dwa biznesplany pomocy humanitarnej (autorstwa Martyny Łukasik i Karoliny Sobczyk oraz Klaudii Czarnoty i Joanny Kaczmarczyk). Dotyczyły one dostępu do szczepionek i dostępu do czystej wody (miały formę prezentacji multimedialnych). Urozmaiceniem spotkania była część artystyczna w wykonaniu naszych uczniów: były występy wokalne (piosenki m.in. Marka Grechuty i Czesława Niemena zaśpiewały Agnieszka Gabryś, Daria Tytko, Dagmara Onderka, Anna Ogierman), taneczne ( zaprezentowała się Monika Lewandowska z partnerem), były też pokazy sportowe (sztuki walki karate zademonstrowały Paulina Goldzik i Ewa Geratowska).

Podczas gali zebrano ponad 600 zł, które zostały przekazane na konto UNICEF-u z na rzecz dzieci biednego Południa. Projekt nie tylko dostarczył wiedzy o kontynencie afrykańskim i jego problemach, ale też uczył współpracy w grupie i pozwalał nawiązywać kontakty ze społecznością lokalną. Gratulujemy pomysłodawczyni i wszystkim zaangażowanym w jego przeprowadzenie uczniom!

Zapraszamy do galerii zdjęć

  1. Projekt "Moja firma w mojej gminie" - IV Edycja

  2. Program Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości"

»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Procedury bezpieczeństwa
»Warunki ubezpieczenia NNW uczniów
»Spotkania z rodzicami
»Harmonogram
15 minutowych
konsultacji nauczycieli
»Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
»Powiatowe konkursy dla uczniów szkół podstawowych
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas
»kwestionariusz osobowy