Instruktaż udzielania pierwszej pomocy
Szkoła
»Kontakt

W trosce o własne bezpieczeństwo warto obejrzeć następujące filmy edukacyjne:

1. Nagłe zatrzymanie akcji serca - film interaktywny.

2. Osoba nieprzytomna oddychająca i pozycja bezpieczna.

3. Krwawienie z nosa.

4. Krwotok zewnętrzny.

5. Atak epilepsji (padaczki).

6. Zadławienie.

7. Oparzenia termiczne.

8. Proste złamanie przedramienia.

9. Rana z ciałem obcym.

10. Użądlenia przez owady.

11. Porażenie prądem.

12. Połknięcie substancji chemicznej.

13. Numery alarmowe w Polsce.Rodzaje gaśnic

Gaśnice domowePROFILAKTYKA

Rośnie liczba przypadków zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A).
ZAINTERESUJ SIĘ!!! UlotkaZamieszczamy również dostęp do stron z przydatnymi informacjami dotyczącymi pierwszej pomocy:
Polski Czerwony Krzyż

»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Procedury bezpieczeństwa
»Warunki ubezpieczenia NNW uczniów
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
Dla absolwentów gimnazjum
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas
Dla absolwentów szkół podstawowych
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas