Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020
Szkoła
»Kontakt
Zestaw podręczników dla absolwentów po gimnazjum.

Uwaga!

Na początku września odbędzie się w szkole kiermasz podręczników.


Klasy 1
Klasa 2A (j.polski, historia, język angielski)
Klasa 2B (geografia, historia)
Klasa 2C (język angielski, geografia, informatyka)
Klasa 2D (biologia, chemia)
Klasa 3A (j.polski, historia, język angielski)
Klasa 3B (geografia, historia)
Klasa 3C (język angielski, geografia, informatyka)
Klasa 3D (biologia, chemia)Zestaw podręczników dla absolwentów po szkole podstawowej.


Klasa 1A (j.polski, historia, język angielski)
Klasa 1B (matematyka, język angielski)
Klasa 1C (geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski)
Klasa 1D (biologia, chemia)
»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Procedury bezpieczeństwa
»Warunki ubezpieczenia NNW uczniów
»Spotkania z rodzicami
»Harmonogram
15 minutowych
konsultacji nauczycieli
»Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
»Powiatowe konkursy dla uczniów szkół podstawowych
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas
»kwestionariusz osobowy