Osiągnięcia uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie
w roku szkolnym 2017/2018


Stypendystka Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2017/2018

Paulina Falkowska (2d)

Stypendyści Starosty Powiatu Mikołowskiego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018:
Osiągnięcia w I semestrze roku szkolnego 2017/2018: