Osiągnięcia uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie
w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła
»Kontakt
Stypendyści Starosty Mikołowskiego w I semestrze roku szk. 2018/2019

Za wybitne wyniki w nauce:
Agnieszka Skutela 2a
Magdalena Rożek 2bc
Dominik Pucher 2d
Natalia Siwiec 2d
Marta Parysz 3a
Sylwia Skulik 3a
Natalia Zientek 3a
Beata Bielaczek 3c
Paulina Falkowska 3d

Za wybitne osiągnięcia w nauce:
Piotr Piwoński 3a
Zuzanna Zdebel 3a
Hanna Ochmann 3c
Aleksandra Polakowska 3c

Za wybitne osiągnięcia w sporcie:
Edyta Mazur 2d
Kinga Haśko 3d
Wiktoria Oleś 3d

»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
»Regulamin rekrutacji
»Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
»Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje oddziałów
»Kwestionariusz osobowy