Osiągnięcia uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie
w roku szkolnym 2017/2018
Szkoła
»Kontakt
Stypendyści Starosty Powiatu Mikołowskiego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018:

 • za wyniki w nauce:
 • Sylwia Skulik (2a)
  Natalia Zientek (2a)
  Beata Bielaczek (2c)
  Hanna Ochmann (2c)
  Kaudia Gralik (2d)
  Agnieszka Rak (3a)
  Bernadeta Pucher (3be)
  Julia Szer (3d)
 • za wybitne osiągnięcia w sporcie:
 • Karolina Czaja (2c)
  Kinga Haśko (2d)
  Wiktoria Oleś (2d)Osiągnięcia w I semestrze roku szkolnego 2017/2018:

»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
Rodzice
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
»Regulamin rekrutacji
»Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
»Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje oddziałów
»Kwestionariusz osobowy