Młode Talenty
Szkoła
»Kontakt
Młode Talenty to odbywający się corocznie konkurs adresowany do uzdolnionej artystycznie młodzieży naszego liceum. W tym roku odbędzie się 15 edycja przedsięwzięcia, które od lat cieszy się niesłabnącą popularnością.
Tegoroczna impreza wpisuje się w ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rok szkolny 2010/2011 - Rokiem Odkrywania Talentów. Zachęcamy gorąco do udziału w konkursie uczniów różnych klas, którzy będą mogli przed szerszym audytorium zaprezentować swoje pasje i zainteresowania. Liczymy, że Twoje twórcze i kreatywne działania ujrzą światło dzienne, a Ty, Drogi Uczniu, będziesz mógł wyjść z cienia i zaistnieć w szkolnej społeczności, zarażając innych swoją pasją, pomysłem, dziełem.

Nie zmarnuj swojej szansy!

Odkryj przed nami talent, skonfrontuj swoje umiejętności z uzdolnieniami rówieśników. Ośmiel się poddać krytycznej ocenie fachowców i odnieś sukces!
Konkurs wyłoni zwycięzców w 6 kategoriach: plastycznej, muzycznej, fotograficznej, recytatorskiej, poezji i prozy własnej oraz gwary śląskiej.

Przewidziane są cenne nagrody!

Zgłoszenia przyjmują Wasi poloniści.

W jury naszego konkursu mieliśmy zaszczyt gościć m.in. mikołowskich poetów: Arkadiusza Kremzę, Macieja Meleckiego, fotografa, scenarzystę i reżysera Adama Sikorę, muzyka Sebastiana Salberta (Rahim), dyrygentkę zespołu muzyki dawnej "Capella Nicopolensis" Andronikę Krawiec.»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Procedury bezpieczeństwa
»Warunki ubezpieczenia NNW uczniów
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
Dla absolwentów gimnazjum
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas
Dla absolwentów szkół podstawowych
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas
»Rodzaje oddziałów
»Kwestionariusz osobowy