Matura
Szkoła
»Kontakt
Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019.

Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w "nowej" formule obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019Harmonogram egzaminu maturalnego 2019sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szk. 2018/2019Komunikat dotyczący egzaminu maturalnego z informatyki w roku szk. 2018/2019Informacje o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin maturalny

Wzory deklaracji maturalnych obowiązujących w roku szk. 2018/2019:

Załącznik 1a
Załącznik 1b
Załącznik 1c
Załącznik 1d
Załącznik 1e

Oto trochę pomocniczych linków:

Część ustna z języka polskiego - zbiór przykładowych zadańhttp://matura.onet.pl/

http://www.edulandia.pl/matura.htm

http://dlastudenta.pl/dlaMaturzysty/?act=show_ar&id=7000

Programy:

Testy maturalne z geografii online»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Procedury bezpieczeństwa
»Warunki ubezpieczenia NNW uczniów
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
Dla absolwentów gimnazjum
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas
Dla absolwentów szkół podstawowych
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas