Matura
Szkoła
»Kontakt
Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w "nowej" formule obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018Harmonogram egzaminu maturalnego 2018sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szk. 2017/2018Komunikat dotyczący egzaminu maturalnego z informatyki w roku szk. 2017/2018Informacje o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin maturalny

Wzory deklaracji maturalnych obowiązujących w roku szk. 2017/2018:

Załącznik 1a_N
Załącznik 1b_N
Załącznik 1c_N
Załącznik 1d_S
Załącznik 1e_S

Oto trochę pomocniczych linków:

Część ustna z języka polskiego - zbiór przykładowych zadańhttp://matura.onet.pl/

http://www.edulandia.pl/matura.htm

http://dlastudenta.pl/dlaMaturzysty/?act=show_ar&id=7000

Programy:

Testy maturalne z geografii online»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
»Regulamin rekrutacji
»Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
»Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje oddziałów
»Kwestionariusz osobowy