KRONIKA ROKU SZKOLNEGO
2008/09

 


wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec ●  kwiecień maj czerwiec


CZERWIEC

1 czerwca 2009r. - Dzień Sportu.

1-5 czerwca 2009r. - Obóz wędrowny.

3 czerwca 2009r. - Prawybory do Parlamentu Europejskiego.

3 czerwca 2009r. - Udział młodzieży w spektaklu teatralnym "Kwartet dla czterech aktorów" Teatru Korez w MDK w Mikołowie - uczniowie różnych klas.

5 czerwca 2009r. - Wyjazd młodzieży na Dzień Otwarty Policji w Szkole Policji w Piotrowicach.

6 czerwca 2009r. - Udział młodzieży w grze terenowej "Korfanty Play" w Katowicach.

10 czerwca 2009r. - Spektakl "Brzydkie kaczątko" dla przedszkolaków z Przedszkola nr 2.

15 czerwca 2009r. - Wyjazd do Palmiarni w Gliwicach - klasa IId.

19 czerwca 2009r. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2008/2009.

w górę Ù


MAJ

3 maja 2009r. - Święto Konstytucji 3 Maja.

4 maja 2009r. - Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego.

5 maja 2009r. - Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego.

6 maja 2009r. - Pisemny egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie.

7 maja 2009r. - Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego.

8 maja 2009r. - Pisemny egzamin maturalny z geografii.

11 maja 2009r. - Pisemny egzamin maturalny z biologii.

12 maja 2009r. - Pisemny egzamin maturalny z historii.

13 maja 2009r. - Pisemny egzamin maturalny z matematyki.

14 maja 2009r. - Pisemny egzamin maturalny z fizyki i astronomii.

14 maja 2009r. - Pisemny egzamin maturalny z historii sztuki.

15 maja 2009r. - Pisemny egzamin maturalny z chemii.

18 maja 2009r. - Pisemny egzamin maturalny z języka rosyjskiego.

19 maja 2009r. - Pisemny egzamin maturalny z języka francuskiego.

19 maja 2009r. - Konkurs "Ze sztuką na Ty" - uczniowie różnych klas.

20 maja 2009r. - Pisemny egzamin maturalny z filozofii.

20 maja 2009r. - Wykład z historii sztuki pt. "Rewolucja impresjonistyczna. Między realizmem a awangardą." w Muzeum Śląskim w Katowicach - uczniowie różnych klas.

21 maja 2009r. - Wyjazd uczniów do oczyszczalni ścieków - klasa Ic.

26 maja 2009r. - Udział młodzieży w "Spotkaniach z filozofią" na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - uczniowie różnych klas.

w górę Ù


KWIECIEŃ

1 kwietnia 2009r. - Udział młodzieży w Konkursie z języka francuskiego "Departamenty i terytoria zamorskie Francji" w Zespole Szkół nr 5 w Tychach.

3 kwietnia 2009r. - Jubileusz Szkoły.

6 kwietnia 2009r. - Seminarium Trzeźwościowe w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie.

7 kwietnia 2009r. - Powiatowe Targi Edukacyjne w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie.

8 kwietnia 2009r. - X Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego.

16 kwietnia 2009r. - Udział młodzieży w Powiatowym Turnieju Pożarniczym.

16 kwietnia 2009r. - młodzieży w spotkaniu z operatorem filmowym p. Adamem Sikorą.

17 kwietnia 2009r. - Dzień Otwarty Szkoły dla gimnazjalistów.

20 kwietnia 2009r. - Wyjazd uczniów klas III do Częstochowy.

20 kwietnia 2009r. - Wyjazd uczniów klas Ib do parku linowego w Chorzowie.

21 kwietnia 2009r. - Konferencja klasyfikacyjna klas III.

23 kwietnia 2009r. - Udział klasy Ia w spektaklu "Reszta jest milczeniem" w Pałacu Młodzieży w Katowicach.

24 kwietnia 2009r. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III wraz z rozdaniem świadectw ukończenia szkoły średniej.

29 kwietnia 2009r. - Dzień węgierski w ramach Dni Państw Unii Europejskiej.

30 kwietnia 2009r. - Udział młodzieży w spotkaniu Towarzystwa Pamięci w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie.

w górę Ù


MARZEC

3 marzec 2009r. - Szkolny etap Powiatowego konkursu ortograficznego "Złamane pióro".

3 marzec 2009r. - Szkolny etap Konkursu Wiedzy o Powiecie Mikołowskim.

3 marzec 2009r. - I Powiatowy konkurs matematyczny dla gimnazjalistów - "Funkcje".

4 marzec 2009r. - Szkolny etap Konkursu wiedzy pożarniczej.

5 marzec 2009r. - Udział młodzieży w Regionalnym Konkursie Filozoficznym, organizowanym przez ZS im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych.

5 marzec 2009r. - Inauguracja X edycji Powiatowej Szkoły Liderów.

12 marzec 2009r. - Udział młodzieży w spektaklu "Jama" F. Kafki w Galerii Ateneum w Katowicach.

13 marzec 2009r. - Udział młodzieży w wykładach z chemii w Pałacu Młodzieży w Katowicach - klasa II d.

16 marzec 2009r. - Udział młodzieży w konkursie "Ze sztuką na Ty".

16 marzec 2009r. - Udział młodzieży w miejskich eliminacjach 54. Ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego w MDK.

16 marzec 2009r. - Mistrzostwa szkoły w pływaniu dziewcząt.

17 marzec 2009r. - Udział młodzieży w "Spotkaniach z filozofią" na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - uczniowie różnych klas.

17 marzec 2009r. - Udział młodzieży w Wojewódzkim konkursie "W świecie roślin i zwierząt" w Pałacu Młodzieży w Katowicach - klasy II d i III d.

17 marzec 2009r. - Mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej chłopców.

18 marzec 2009r. - V Powiatowy Konkurs Historyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych "Wojny napoleońskie".

19 marzec 2009r. - Wycieczka dydaktyczna do Oświęcimia - klasa III a.

23-25 marzec 2009r. - Rekolekcje szkolne.

23 marzec 2009r. - Udział uczniów z różnych klas w Galerii podróżniczej.

23 marzec 2009r. - Mistrzostwa szkoły w pływaniu chłopców.

24 marzec 2009r. - Narodowy Dzień Życia.

25 marzec 2009r. - Powiatowy konkurs ortograficzny "Złamane pióro" dla gimnazjalistów.

25 marzec 2009r. - I Młodzieżowy Festiwal Nauki "Ziemia w Kosmosie" w MDK w Mikołowie.

26 marzec 2009r. - Powiatowy konkurs ortograficzny "Złamane pióro" dla uczniów szkół ponadgimazjalnych.

27 marzec 2009r. - Koncert charytatywny w MDK na rzecz Warsztatów terapii zajęciowej w Mikołowie.

30 marzec 2009r. - Szkolny etap Międzynarodowego konkursu z fizyki "Lwiątko".

w górę Ù


LUTY

10-13 lutego 2009r. - Kiermasz Walentynowy, szkolne Walentynki.

11 lutego 2009r. - Udział młodzieży oraz nauczyciela historii w otwarciu tegorocznej edycji Młodzieżowej Wszechnicy Praw Obywatelskich.

16 lutego 2009r. - Akcja sprawdzająca wyniki nauczania z historii w klasie II a.

16 lutego 2009r. - Akcja sprawdzająca wyniki nauczania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II e.

16 lutego 2009r. - Akcja sprawdzająca wyniki nauczania z języka angielskiego w klasie II c.

16 lutego 2009r. - Udział młodzieży w wystawie fotografii pt. "Tybet - pokłonić się górze" w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie - klasa Ic.

17 lutego 2009r. - Akcja sprawdzająca wyniki nauczania z biologii w klasie II d.

18 lutego 2009r. - Spektakl "Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny" w Teatrze Korez w Katowicach - klasy Ia, Ic, Ie.

20 lutego 2009r. - Akcja sprawdzająca wyniki nauczania z matematyki w klasie II b.

20 lutego 2009r. - Powiatowy turniej piłki siatkowej dziewcząt.

24 lutego 2009r. - Udział młodzieży w "Spotkaniu z filozofią" na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - uczniowie różnych klas.

26 lutego 2009r. - Wycieczka do Muzeum Energetyki - klasa IIc i IIb.

26 lutego 2009r. - Spektakl "Scenariusz dla trzech aktorów" w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie - uczniowie różnych klas.

27 lutego 2009r. - Ogłoszenie kryteriów rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego.

w górę Ù


STYCZEŃ

6 stycznia 2009r. - Udział uczniów różnych klas w "Spotkaniach z filozofią" w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

6-7 stycznia 2009r. - Wyjazd do Biblioteki Śląskiej w Katowicach - klasy III.

7 stycznia 2009r. - Powiatowy turniej w piłce koszykowej dziewcząt.

8 stycznia 2009r. - W ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom nasza biblioteka, jak co roku, przygotowała przedstawienie dla dzieci z SP 2. Tym razem było to "Brzydkie kaczątko".

9 stycznia 2009r. - Matura próbna z języka polskiego.

9 stycznia 2009r. - Szkolny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

12-18 stycznia 2009r. - Wyjazd na obóz narciarski.

15 stycznia 2009r. - Udział młodzieży w debacie na temat łamania praw człowieka w MDK w Mikołowie.

16 stycznia 2009r. - Powiatowy turniej w piłce koszykowej chłopców.

17 stycznia 2009r. - Galeria podróżnicza - uczniowie różnych klas.

17 stycznia 2009r. - Akcja Różowa wstążeczka - klasy III.

19 stycznia 2009r. - Rozmowy kwalifikacyjne uczniów szkół ponadgimanzjalnych Powiatu mikołowskiego do Młodzieżowej Wszechnicy Praw Obywatelskich.

23 stycznia 2009r. - Dzień maturzysty.

23 stycznia 2009r. - Studniówka.

24 stycznia - 8 lutego 2009r. - Ferie zimowe.

w górę Ù


GRUDZIEŃ

1-2 grudnia 2008r. - Udział uczniów klas I, IIe, nauczycieli i rodziców w programie profilaktycznym pt. "Tyle wolności ile mądrości".

1-2 grudnia 2008r. - Szkolenie dla nauczycieli pt. "Jak zapobiegać zachowaniom zuchwałym uczniów."

1 grudnia 2008r. - Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS.

1 -5 grudnia 2008r. - Poczta mikołajkowa.

1 -5 grudnia 2008r. - Góra grosza.

4 grudnia 2008r. - Sesja popularnonaukowa dotycząca odpadów - uczniowie różnych klas.

5 grudnia 2008r. - Wycieczka dydaktyczna do Krakowa "Śladami Stanisława Wyspiańskiego" - klasy IIIa i IIIc.

5 grudnia 2008r. - Powiatowy turniej koszykówki chłopców.

9 grudnia 2008r. - Udział uczniów różnych klas w "Spotkaniach z filozofią" w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

11 grudnia 2008r. - Udział uczniów w XXXI Wojewódzkim Drużynowym Turnieju z Fizyki.

11 grudnia 2008r. - Udział uczniów w pokazach doświadczeń w Pałacu Młodzieży.

11 grudnia 2008r. - Organizacja Powiatowego turnieju piłki ręcznej dziewcząt.

15-16 grudnia 2008r. - Udział uczniów klasy IIId w Dniu otwartym na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

15-16 grudnia 2008r. - Organizacja Powiatowego turnieju piłki siatkowej chłopców.

17 grudnia 2008r. - Dzień duński w ramach Dni państw Unii Europejskiej.

18 grudnia 2008r. - Mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej dziewcząt.

19 grudnia 2008r. - Spotkania wigilijne uczniów z wychowawcami.

22-31 grudnia 2008r. - Zimowa przerwa świąteczna.

w górę Ù


LISTOPAD

3 listopada 2008r. - Udział uczniów w zajęciach warsztatowych Programu NOE - profilaktyka uzależnień od alkoholu (klasy II).

6 listopada 2008r. - Rejonowy turniej tenisa stołowego.

7 listopada 2008r. - Wyjazd uczniów klas IIId i IIIe do Krakowa na wycieczkę "Śladami Stanisława Wyspiańskiego".

8 listopada 2008r. - Udział uczniów w Miejskim Turnieju "Listopadowe Zaduszki Literackie" w Ośrodku Pracy Pozaszkolnej.

11 listopada 2008r. - Udział dyrekcji w uroczystych obchodach Święta Niepodległości.

12 listopada 2008r. - Powiatowa akademia z okazji Święta Niepodległości w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie.

13 listopada 2008r. - Spotkanie przedstawicieli Politechniki Śląskiej z uczniami klas III.

14 listopada 2008r. - Udział uczniów w konkursie recytatorskim "Poezja rozliczeń z wojną" w Zespole Szkół w Orzeszu.

18 listopada 2008r. - Udział uczniów różnych klas w "Spotkaniach z filozofią" na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

19 listopada 2008r. - Udział uczniów różnych klas w spektaklu "Kolega Mela Gibsona" w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie.

20 listopada 2008r. - Dyskoteka andrzejkowa.

21 listopada 2008r. - Wyjazd klas Ic i IIIc do Skarbca.

21 listopada 2008r. - Powiatowy konkurs języków obcych dla szkół gimnazjalnych.

21 listopada 2008r. - Turniej tenisa stołowego dla pracowników samorządowych.

24 listopada 2008r. - Dzień niemiecki.

27/28 listopada 2008r. - Próbny egzamin maturalny z języka obcego i wybranego przedmiotu.

w górę Ù


PAŹDZIERNIK

2 października 2008r. - Udział młodzieży klasy Id w akcji "Sprzątanie świata".

2 października 2008r. - Powiatowy turniej piłki ręcznej chłopców.

3 października 2008r. - Wyjazd klasy Ib do Szkoły Policji w Katowicach w ramach realizacji przedmiotu "Taktyka i technika działania policyjnego".

3-4 października 2008r. - Udział młodzieży z różnych klas w IX Powiatowym Złazie Górskim.

3-8 października 2008r. - Wycieczka uczniów różnych klas do Paryża.

4 października 2008r. - Udział klasy Id w warsztatach ekologicznych.

4 października 2008r. - Udział młodzieży klasy IIa i IIc w wyjściu do Muzeum miejskiego na wystawę "Historia Mikołowa".

8 października 2008r. - Udział klasy Ia w spektaklu teatralnym "Król Edyp" w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

8 października 2008r. - Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców - etap powiatowy.

9 października 2008r. - Udział klasy Ie w lekcji teatralnej w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

10 października 2008r. - Dzień irlandzki organizowany w ramach Dni państw Unii Europejskiej.

13 października 2008r. - Współorganizacja i udział w Powiatowym Dniu Edukacji Narodowej w MDK w Mikołowie oraz szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

15 października 2008r. - Wycieczka integracyjna dla klas I do Ojcowa.

20 października 2008r. - Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego.

22 października 2008r. - Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym.

29 października 2008r. - Powiatowy turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców.

30 października 2008r. - Klasa Ia wzięła udział w lekcji teatralnej w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, studium wiedzy o teatrze.

w górę Ù


WRZESIEŃ

1 września 2008r. - Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2008/2009.

5 września 2008r. - Udział młodzieży, dyrekcji i nauczycieli w V Powiatowej Kampanii "Łańcuch Czystych Serc - narkomanii, alkoholizmowi, przemocy interpersonalnej, HIV/AIDS, nietolerancji, wszelkiemu złu - nie".

17-19 września - Wycieczka dydaktyczna uczniów klas humanistycznych do Biskupina, Poznania i Gniezna

25 września - Akcja "Sprzątanie Świata" - klasy Id i IId

26 września - Europejski Dzień Języków

26 września - Otrzęsiny klas pierwszych

29 września - Wyjazd uczniów klasy I c na pokazy doświadczeń z fizyki, które odbyły się w Instytucie Fizyki w Katowicach.

30 września - Zawody lekkoatletyczne w Tychach.

w górę Ù