KRONIKA ROKU SZKOLNEGO
2007/08

 


wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec ●  kwiecień maj czerwiec


CZERWIEC

2-6 czerwca 2008r. Udział młodzieży w obozie wędrownym w Pieninach.

3 czerwca 2008r. Drugi etap Powiatowego Konkursu o Unii Europejskiej "Wygraj Brukselę".

12 czerwca 2008r. Powiatowe podsumowanie osiągnięć sportowych za rok szkolny 2007/2008 dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu mikołowskiego.

19 czerwca 2008r. Dzień Sportu.

19 czerwca 2008r. Dzień Grecki.

20 czerwca 2008r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2007/2008.

MAJ

5 maja 2008r. Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego.

6 maja 2008r. Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego.

7 maja 2008r. Pisemny egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie.

8 maja 2008r. Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego.

9 maja 2008r. Pisemny egzamin maturalny z geografii.

10 maja 2008r. Udział młodzieży w warsztatach ekologicznych "Bliżej Ogrodu - bliżej Natury - bliżej Człowieka" na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Mokrem.

12 maja 2008r. Pisemny egzamin maturalny z biologii.

13 maja 2008r. Pisemny egzamin maturalny z historii.

14 maja 2008r. Pisemny egzamin maturalny z matematyki.

15 maja 2008r. Pisemny egzamin maturalny z fizyki i astronomii.

15 maja 2008r. Pisemny egzamin maturalny z historii sztuki.

16 maja 2008r. Pisemny egzamin maturalny z chemii.

16 maja 2008r. Udział w rozprawie sądowej w Tarnowskich Górach młodzieży biorącej udział w zajęciach warsztatowych w ramach projektu edukacyjnego "Wszechnica Praw Obywatelskich".

17 maja 2008r. Udział młodzieży w warsztatach ekologicznych "Bliżej Ogrodu - bliżej Natury - bliżej Człowieka" na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Mokrem.

19 maja 2008r. Pisemny egzamin maturalny z języka rosyjskiego.

20 maja 2008r. Pisemny egzamin maturalny z języka francuskiego.

21 maja 2008r. Pisemny egzamin maturalny z informatyki.

23 - 31 maja 2008r. Udział młodzieży w rejsie "Pogorią" po Morzu Śródziemnym.

24 maja 2008r. Udział młodzieży w warsztatach ekologicznych "Bliżej Ogrodu - bliżej Natury - bliżej Człowieka" na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Mokrem.

25-30 maja 2008r. Wyjazd do Strasburga młodzieży biorącej udział w warsztatach w ramach projektu edukacyjnego "Wszechnica Praw Obywatelskich".

27 maja 2008r. Koncert z udziałem Akademickiego Zespołu Tańca Politechniki Śląskiej "Dąbrowiacy" w Teatrze im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

31 maja 2008r. Udział młodzieży w warsztatach ekologicznych "Bliżej Ogrodu - bliżej Natury - bliżej Człowieka" na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Mokrem.

KWIECIEŃ

1 kwietnia 2008r. Odbył się konkurs "Młode Talenty"

2 kwietnia 2008r. Powiatowe Targi Edukacyjne w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie.

2 kwietnia 2008r. Uczniowie klas I e i I a brali udział w zajęciach z technik szybkiego zapamiętywania.

7 kwietnia 2008r. Uczniowie klas I c, II c, I a, II e wzięli udział w spektaklu "Cholonek" w Teatrze Korez w Katowicach.

10 kwietnia 2008r. Standaryzacja zadań maturalnych z chemii.

10 kwietnia 2008r. Uczniowie klas 1c i 2c wzięli udział w prelekcji "Religie Świata".

12 kwietnia 2008r. Zajęcia warsztatowe dla młodzieży prowadzone w ramach projektu edukacyjnego "Wszechnica Praw Obywatelskich".

15 kwietnia 2008r. Warsztaty edukacyjne nt. "Wykorzystanie sztuki na potrzeby władzy w PRL" prowadzone przez pracownika Instytutu Pamięci Narodowej (kl. III e).

16 kwietnia 2008r. Dzień Otwarty Szkoły dla gimnazjalistów.

21 kwietnia 2008r. Powiatowy Konkurs "Wygraj Brukselę".

21 kwietnia 2008r. Wyjazd uczniów klas III do Częstochowy.

22 kwietnia 2008r. Obchody Światowego Dnia Ziemi.

24 kwietnia 2008r. Obchody Światowego Dnia Książki.

25 kwietnia 2008r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III wraz z rozdaniem świadectw ukończenia szkoły średniej.

30 kwietnia 2008r. Uczniowie klasy 1c uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej - zapoznania z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków "Centrum".

w górę Ù


MARZEC

1 - 7 marca 2008r. Odbył się obóz narciarski w Wierchomli Wielkiej.

4 marca 2008r. Odbył się konkurs języka angielskiego "FOX".

7 marca 2008r. Uczniowie klasy IIIa pojechali do Powiatowego Urzędu Pracy w Łaziskach Górnych.

7 marca 2008r. Uczniowie wzięli udział w wykładzie nt. "Podróż literacka na przestrzeni wieków - wybrane problemy" - dr Wojciech Śmieja.

10 marca 2008r. VI Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Złamane Pióro" dla uczniów szkół gimnazjalnych.

11 marca 2008r. VI Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Złamane Pióro" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

13 marca 2008r. Udział młodzieży w XVII Konkursie recytacji w gwarze śląskiej "Śląska ojczyzna - polszczyzna" w IV Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej - Curie w Chorzowie.

17 marca 2008r. Udział młodzieży w Seminarium Trzeźwościowe w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie.

18 marca 2008r. Udział młodzieży w warsztaty edukacyjne nt. historii najnowszej od sierpnia 1980 r. do grudnia 1981 prowadzone przez pracownika Instytutu Pamięci Narodowej (kl. III e).

20 - 25 marca 2008r. Wiosenna przerwa świąteczna.

27 marca 2008r. IV Powiatowy Konkurs Historyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych "Dzieje Rzeczpospolitej w XVIII wieku".

w górę Ù


LUTY

5 lutego 2008r. Odbyła się akcja sprawdzająca wyniki nauczania z geografii w klasie II c.

6 lutego 2008r. Odbyła się akcja sprawdzająca wyniki nauczania z matematyki w klasie II b.

6 lutego 2008r. Odbyła się akcja sprawdzająca wyniki nauczania z chemii w klasie II d.

7 lutego 2008r. Odbyła się akcja sprawdzająca wyniki nauczania z języka polskiego w klasie II a.

7 lutego 2008r. Podsumowanie warsztatów ekologicznych "Bliżej Natury, Bliżej Człowieka, Bliżej Ogrodu" w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie.

8 lutego 2008r. Odbyła się akcja sprawdzająca wyniki nauczania z historii w klasie II e.

13 lutego 2008r. Udział młodzieży w konkursie prezentacji językowych MISH MASH.

14 lutego 2008r. Udział młodzieży w "Spotkaniu z twórczością Z. Herberta" w Zespole Szkół im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych.

19 lutego 2008r. Udział młodzieży klas I i II w pokazie ratowniczym połączonym z instruktażem udzielania pierwszej pomocy.

25 lutego 2008r. Udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w Forum Samorządów Uczniowskich w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Miarki w Mikołowie.

26 lutego 2008r. Konkurs matematyczny dla gimnazjalistów "Świat liczb".

27 lutego 2008r. Wycieczka dydaktyczna klas III do Krakowa i Bronowic "Śladami Młodej Polski" oraz udział w spektaklu teatralnym w Teatrze Starym w Krakowie.

29 lutego 2008r. Udział młodzieży i dyrekcji w otwarciu IX Ponadregionalnej Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów.

w górę Ù


STYCZEŃ

3 stycznia 2008r. Uczniowie klasy IIIa i część uczniów klasy IIIe pojechali do Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

4 stycznia 2008r. Uczniowie klas IId i IIc wzięli udział w warsztatach ekologicznych na temat "Uzdrowić Ziemię - uzdrowić siebie" - dr hab. Piotr Skubała ("Śląski Ogród Botaniczny" w Mikołowie-Mokrem).

4 stycznia 2008r. Dzień Maturzysty.

5 stycznia 2008r. Bal studniówkowy.

7 stycznia 2008r. Uczniowie klas IId i IIc wzięli udział w warsztatach ekologicznych na temat "Śląski Ogród Botaniczny - Zieloną Arką Śląska" - prof. dr hab. Wiesław Włoch ("Śląski Ogród Botaniczny" w Mikołowie-Mokrem).

8 stycznia 2008r. Uczniowie klasy IIIb pojechali do Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

8 stycznia 2008r. Uczniowie klas IId i IIc wzięli udział w warsztatach ekologicznych na temat "Żyjąca Przyroda i Ja"- mgr Jacek Jaworski ("Śląski Ogród Botaniczny" w Mikołowie-Mokrem).

11 stycznia 2008r. Uczniowie klasy IIId i część uczniów klasy IIIc pojechali do Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

11 stycznia 2008r. Dzień otwarty gazetki "Kornik" połączony z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

12 stycznia 2008r. Odbył się Bal Przyjaciół Szkoły.

14 - 25 stycznia 2008r. Ferie zimowe.

w górę Ù


GRUDZIEŃ

3 grudnia 2007r. Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS.

3 grudnia 2007r. Uczniowie klas Id i Ia spotkali się z pulmunologiem.

4 grudnia 2007r. Uczniowie klasy IId uczestniczyli w warsztatach ekologicznych na temat "Kampanie ekologiczne. Jak być skutecznym w ochronie przyrody?" - dr Ryszard Kulik (Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie-Mokrem).

4 grudnia 2007r. Odbył się apel porządkowy dla klas I i II.

4 grudnia 2007r. W ramach zajęć z przysposobienia obronnego uczniowie klasy Ie pojechali na strzelnicę do Pałacu Młodzieży w Katowicach.

4 grudnia 2007r. Powiatowy turniej koszykówki dziewcząt.

5 grudnia 2007r. Próbny egzamin maturalny z języka polskiego.

5 grudnia 2007r. Posiedzenie Rady Szkoły.

5 grudnia 2007r. Konsultacje ogólne dla rodziców uczniów klas I - III.

5 grudnia 2007r.Kiermasz świąteczny.

6 grudnia 2007r. Próbny egzamin maturalny z języka obcego.

6 grudnia 2007r. Szkolne Mikołajki.

7 grudnia 2007r. Próbny egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego.

10-12 grudnia 2007r. Odbył się kiermasz artykułów świątecznych.

11 grudnia 2007r. Odbył się konkurs z języka angielskiego i niemieckiego dla gimnazjalistów.

11 grudnia 2007r. Klasa II b zorganizowała akcje charytatywną na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu.

12 grudnia 2007r. Spotkanie uczniów klas III z przedstawicielami Politechniki Śląskiej w Gliwicach - prezentacja Uczelni.

12 grudnia 2007r. Powiatowy turniej siatkówki chłopców.

18 grudnia 2007r. Rejonowy turniej piłki ręcznej dziewcząt.

19 grudnia 2007r. Powiatowy turniej koszykówki chłopców.

19 grudnia 2007r. Spotkanie młodzieży z grupą alpinistów CCT (Crazy Climb Team).

19 grudnia 2007r. Odbyła się sesja popularno-naukowa "Czystość i stan gleb w powiecie mikołowskim".

20 grudnia 2007r. Dzień Europejski.

21 grudnia 2007r. Spotkania wigilijne uczniów z wychowawcami.

22 - 31 grudnia 2007r. Zimowa przerwa świąteczna.

w górę Ù


LISTOPAD

6 listopada 2007r. Uczniowie klas Ib i Id spotkali się z przedstawicielem policji - "Bezpieczeństwo i odpowiedzialność karna nieletnich".

7 listopada 2007r. Uczniowie klas Ia, Ic i Ie spotkali się z przedstawicielem policji - "Bezpieczeństwo i odpowiedzialność karna nieletnich".

8 listopada 2007r. Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości.

9 listopada 2007r. Uczniowie klasy IIId uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z chemii w Pałacu Młodzieży w Katowicach.

11 listopada 2007r.Udział dyrekcji, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i uczniów klasy IIa w uroczystych obchodach Święta Niepodległości.

12 listopada 2007r. Uczniowie klas IIId i IIIc wzięli udział w zajęciach profilaktycznych "Różowa wstążeczka" - profilaktyka raka piersi.

19 listopada 2007r. W ramach zajęć z przysposobienia obronnego uczniowie klasy Id pojechali na strzelnicę do Pałacu Młodzieży w Katowicach.

22 listopada 2007r. W ramach zajęć z przysposobienia obronnego uczniowie klasy Ib pojechali na strzelnicę do Pałacu Młodzieży w Katowicach.

23 listopada 2007r.Olimpiada Wiedzy o społeczeństwie.

23 listopada 2007r.Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt.

24 listopada 2007r. Udział młodzieży w "Spotkaniach z astronomią".

26 listopada 2007r. Udział uczniów klas IIa, IIc i IIe w spektaklu teatralnym "Kordian" w Teatrze Małym w Tychach.

27 listopada 2007r. Udział młodzieży w Europejskim Forum Obywatelskim organizowanym w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie.

28 listopada 2007r. W ramach zajęć z przysposobienia obronnego uczniowie klasy Ia pojechali na strzelnicę do Pałacu Młodzieży w Katowicach.

29 listopada 2007r. Udział uczniów w dyskotece andrzejkowej.

29 listopada 2007r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

30 listopada 2007r. W ramach zajęć z przysposobienia obronnego uczniowie klasy Ic pojechali na strzelnicę do Pałacu Młodzieży w Katowicach.

w górę Ù


PAŹDZIERNIK

3 października 2007r. - Uczniowie klasy 1a byli na lekcji teatralnej w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

4 października 2007r. Uczniowie klasy 1e byli na lekcji teatralnej w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

5-6 października 2007r. Udział młodzieży z różnych klas, w tym ze szkolnego koła SKKT w VIII Powiatowym Złazie Górskim.

5 października 2007r. Uczniowie klas Ia, Ie, IIa i IIe wzięli udział w projekcji filmu "Katyń".

8 października 2007r. Uczniowie klasy IIIa obejrzeli spektakl pt.: "Ferdydurke" w Pałacu Młodzieży w Katowicach.

8 października 2007r. Powiatowy turniej piłki ręcznej chłopców.

10 października 2007r. Powiatowe i rejonowe zawody w sztafetowych biegach przełajowych chłopców i dziewcząt.

12 października 2007r. Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

12 października 2007r. Odbyły się Prawybory do Sejmu.

15 października 2007r. Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego.

16 października 2007r. Uczniowie klas III wzięli udział w projekcji filmu "Katyń".

17 października 2007r. Spotkanie uczniów klas IId i IIc z ginekologiem - "Świadome planowanie rodziny".

17 października 2007r. Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym.

18 października 2007r. Uczniowie klasy IId wzięli udział w otwarciu warsztatów ekologicznych w MDK w Mikołowie.

18 października 2007r. Etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej.

23 października 2007r. Uczniowie klasy IIa wzięli udział w obchodach święta patrona szkoły I LO im. K. Miarki.

24 października 2007r. Spotkanie uczniów klasy IIb z ginekologiem - "Świadome planowanie rodziny".

24 października 2007r. Zakończenie akcji charytatywnej "Góra grosza" - wszystkie klasy wzięły w niej udział

24 października 2007r. Posiedzenie Rady Szkoły.

26 października 2007r. Młodzież klas I była na wycieczce integracyjnej w Ojcowie.

30 października 2007r. Powiatowy turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców.

30 października 2007r. Uczniowie zorganizowali w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" - Urodziny Kubusia Puchatka dla klas młodszych Zespołu Szkół Specjalnych.

31 października 2007r. Uczniowie klas IIIa i IIIb wzięli udział w zajęciach profilaktycznych "Różowa wstążeczka" - profilaktyka raka piersi.

w górę Ù


WRZESIEŃ

3 września 2007r. - Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2007/2008.

7-10 września 2007r. Odbył się kiermasz używanych podręczników, organizatorem kiermaszu była klasa II c.

7 września 2007r.Udział młodzieży, dyrekcji i nauczycieli w IV Powiatowej Kampanii "Łańcuch Czystych Serc - narkomanii, alkoholizmowi, przemocy interpersonalnej, HIV/AIDS, nietolerancji, wszelkiemu złu - nie".

10-15 września 2007r.Przeprowadzone zostały zajęcia adaptacyjno  -  integracyjne dla klas I, przeprowadzone zostały przez pedagoga szkolnego.

12 września 2007r.Spotkanie dyrekcji i pedagoga z rodzicami uczniów klas I na temat tradycji, zmian w statucie szkoły i wewnątrzszkolnym systemie oceniania oraz oferty dodatkowej szkoły. Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I.

13 września 2007r.Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

17 września 2007r.Akcja "Sprzątania Świata"  -  udział klas I d i II c.

17 września 2007r.Wyjazd uczniów klas II b i II c na pokazy doświadczeń z fizyki, które odbyły się w Instytucie Fizyki w Katowicach.

19 września 2007r.Spotkanie dyrekcji oraz wychowawców z rodzicami uczniów klas II i III.

21 września 2007r.Wyjazd młodzieży klas humanistycznych do Warszawy. W programie m.in. zwiedzanie Sejmu.

24 września 2007r.Spotkanie klas I z Policją  -  "Bezpieczna szkoła".

26 września 2007r."Dzień Kota" - otrzęsiny klas I.

w górę Ù