KRONIKA ROKU SZKOLNEGO
2006/07

 


wrzesień paĽdziernik listopad grudzień styczeń luty marzec ●  kwiecień maj czerwiec


CZERWIEC   

1 czerwiec 2007r. - Międzynarodowy dzień dziecka.

3 -8 czerwiec 2007r. - Wyjazd grupy młodzieży z różnych klas do Strasburga.

13 czerwiec 2007r. - Ostateczne zakończenie klasyfikacji.

14 czerwiec 2007r. - Dyskoteka organizowana przez Samorz±d Uczniowski.

19 czerwiec 2007r. - Dzień Sportu.

20 czerwiec 2007r. - Konferencja klasyfikacyjna roczna.

20 czerwiec 2007r. - Posiedzenie Rady Szkoły oraz posiedzenie Rady Rodziców.

22 czerwiec 2007r. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

22 czerwiec 2007r. - Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej.

Otrzymanie pracowni komputerowej współfinansowanej ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bialych nocy czar...

w górę Ù


MAJ   

1 maj 2007r. - ¦więto Pracy.

3 maj 2007 r. - Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

3 maj 2007 r. - Egzamin maturalny - J. Polski pisemny .

7 maj 2007 r. - W tym dniu rozpoczęły się matury ustne z języków obcych i języka polskiego, oraz matury pisemne z reszty przedmiotów. W tym dniu j. angielski.

9 maj 2007 r. - 62 rocznica zakończenia II Wojny ¦wiatowej.

16 maj 2007r. - Spotkanie uczniów z pulmonologiem na temat wpływu nikotyny na życie człowieka.

22 maj 2007r. - Sesja naukowa (biol.-geogr.) dla uczniów klas Ic, Id, IIc, IId.

22-23 maj 2007r. - Posiedzenia nauczycielskich zespołów klasowych.

23 maj  2007r. - Spotkanie rodziców uczniów klas II na temat egzaminu maturalnego z języków obcych.

23 maj 2007r. - Konsultacje dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich.

23 maj 2007r. - Posiedzenie Rady Szkoły.

30 maj 2007r. - Termin podania propozycji ocen klasyfikacyjnych.

25 maj-3 czerwiec 2007r. - Rejs „Pogori±” po Morzu ¦ródziemnym.

w górę Ù


KWIECIEŃ   

3 kwiecień 2007r. - ¦wi±teczny Turniej Tenisa Stołowego.

5-10 kwiecień 2007r. - Przerwa ¶wi±teczna.

20-21 kwiecień 2007r. - Dni otwarte szkoły.

27 kwiecień 2007r. - Zakończenie roku klas III.

w górę Ù


MARZEC   

2 marca 2007r. - Konkurs matematyczny dla gimnazjalistów

5-9 marca 2007r. - Obóz narciarski w Szczyrku

9 marca 2007r. - Wyjazd uczniów do Pałacu Młodzieży w Katowicach na spektakl „Emigranci

13 marca 2007r. - Powiatowy konkurs historyczny dla gimnazjalistów „Polska Wazów

13 marca 2007r. - Turniej tenisa stołowego dla gimnazjalistów

14 marca 2007r. - Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Złamane Pióro dla gimnazjalistów

15 marca 2007r. - Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Złamane Pióro dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych

16 marca 2007r. - Konkurs matematyczny „Kangur

21 marca 2007r. - Konkurs „Młode Talenty

22 marca 2007r. - „Zd±żyć przed Panem Bogiem spektakl dla uczniów klas maturalnych w MDK

26 marca 2007r. - Udział młodzieży w spotkaniu Klubów UE

28 marca 2007r. - Wywiadówki dla rodziców

28 marca 2007r. - Prelekcje dla rodziców na temat uzależnienia od komputera i Internetu

29 marca 2007r. - Wyjazd na narty

w górę Ù


 

LUTY   

2 luty 2007r. - Dzień maturzysty - uczniowie 3 klas poprzedzaj±c zabawę studniówkow± bawili się na szkolnej sali gimnastycznej. Brali udział w  przygotowanych dla nich konkursach, zabawach. Każda klasa zaprezentowała swoje talenty.

3 luty 2007r. - Studniówka 2007 - Tradycj± staropolsk± jest by na 100dni przed matur± uczniowie 3 klas bawili się cał± noc na Balu Maturalnym na sali F.M. "FAMUR" S.A. w Katowicach.

7 luty 2007r. - Udział młodzieży w warsztatach „Wrażliwsi, m±drzejsi, bogatsi idziemy na pomoc przyrodzie

7 luty 2007r. - Odbyły się wykłady prowadzone przez pracowników ogrodu botanicznego

8 luty 2007r. - Dzień Szwedzki - kolejny dzień państwa UE - konkursy, zabawy przygotowane przez kółko europejskie.

8 luty 2007r. - Udział uczniów w przedstawieniu teatralnym w Pałacu Młodzieży

9 luty 2007r. - Spotkanie z aktorem Augustem Kowalczykiem byłym więĽniem KL AUSCHWITZ

9 luty 2007r. - Walentynki - działała poczta Walentynowa, na korytarzu na przerwach leciała muzyka, były konkursy i zabawy.

26 luty 2007r. - Wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie

27 luty 2007r. - Udział młodzieży w zawodach narciarskich

w górę Ù


 

STYCZEŃ   

12 stycznia 2007r. - W naszej szkole zagrała Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy.

13 stycznia 2007r. - Odbył się tradycyjny Bal Przyjaciół szkoły. W MDK, zaproszeni go¶cie, bawili się przy muzyce oraz brali udział w różnych aukcjach. Zabawa trwała do samego rana.

w górę Ù


 

GRUDZIEŃ   

1 grudnia 2006r. - ¦wiatowy Dzień walki z AIDS

6 grudnia 2006r. - "Mikołajki".

13 grudnia 2006r. - Udział w Powiatowym Turnieju Piłki Koszykowej Dziewcz±t.

15 grudnia 2006r. - Akcje charytatywne na rzecz Domu Dziecka w Orzeszu, Warsztatów terapii zajęciowej w Mikołowie i Zespołu Szkół
Nr 2 w Mikołowie.

19 grudnia 2006r. - Akcja charytatywna na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu

22 grudnia 2006r. - Odbyło się spotkania wigilijne wychowawców klas z uczniami.

w górę Ù


LISTOPAD

10 listopada 2006r. - Uroczysta akademia z okazji ¦więta Niepodległo¶ci.

11 listopada 2006r. - Udział młodzieży w obchodach ¦więta Niepodległo¶ci.

15-17 listopada 2006r. - Próbny egzamin maturalny.

20 listopada 2006r. - Dyskoteka andrzejkowa.

23 listopada 2006r. - Konsultacje dla rodziców.

30 listopada 2006r. - W naszej szkole odbył się w ramach dni państw europejskich Dzień Niemiecki.

w górę Ù


PA¬DZIERNIK

5 paĽdziernika 2006r. - Udział chłopców i dziewcz±t w sztafetowych biegach przełajowych - etap powiatowy w Łaziskach Górnych

6 paĽdziernika 2006r. - Udział chłopców i dziewcz±t w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych

6-7 paĽdziernika 2006r. - Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami brali udział w VII Powiatowym Złazie Górskim Szkół Ponad gimnazjalnych  Powiatu Mikołowskiego

9 paĽdziernika 2006r. - Udział chłopców w turnieju piłki nożnej

10 paĽdziernika 2006r. - Udział dziewcz±t w Sztafetowych Biegach Przełajowych - etap rejonowy

12 paĽdziernika 2006r. - Udział młodzieży w turnieju piłki ręcznej

13 paĽdziernika 2006r. - Obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Holenderskiego.

17 paĽdziernika 2006r. - Dyskoteka organizowana przez SU

19 paĽdziernika 2006r. - Odbyły się wybory do samorz±du uczniowskiego. Uczniowie głosowali na swoich przedstawicieli. Odbyła się także olimpiada historyczna

20 paĽdziernika 2006r. - Dzień otwarty gazetki szkolnej "Kornik"

25 paĽdziernika 2006r. - Wywiadówki dla rodziców i posiedzenie Rady Szkoły

30 paĽdziernika 2006r. - W naszej szkole obchodzono Halloween.

w górę Ù


WRZESIEŃ

1 wrze¶nia 2006r. - Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2005/2006

6-8 wrze¶nia 2006r. Odbył się kiermasz używanych podręczników

8 wrze¶nia 2006r.Udział młodzieży, dyrekcji i nauczycieli w III Powiatowej Kampanii "Łańcuch Czystych Serc"

26 wrze¶nia 2006r.Odbyły się otrzęsiny klas I oraz  Europejski Dzień Języków. Zmagania uczniów klas pierwszych w wielu  przygotowanych konkurencjach wyłoniły klasę do przygotowania Dnia Kota za rok. 

28 wrze¶nia 2006r.Posiedzenie Rady Szkoły

w górę Ù


aktualizacja GrygorY