KRONIKA ROKU SZKOLNEGO
2005/06

 


wrzesień październik listopad grudzień
styczeń luty marzec kwiecień


KWIECIEŃ

4 kwiecień 2006r. - Powiatowe Targi Edukacyjne w MDK w Mikołowie

4 kwiecień 2006r. - Szkolny etap konkursu wiedzy pożarniczej - mgr A. Pukocz

7-8 kwiecień 2006r. - Dni otwarte szkoły.

7 kwiecień 2006r. - W naszej szkole odbył się DZIEŃ WŁOSKI jego organizatorami był Klub Europejski wraz z mgr M.Piwońskim. W różnorodnych konkurencjach uczestniczyły klasy pierwsze i drugie. Po uczciwej rywalizacji pierwsze miejsce zajęły: klasa 2C i 2E , trzecie
miejsce - 1D.

7 kwiecień 2006r. - Szkolny turniej piłki siatkowej dziewcząt - mgr H.Chołuj oraz mgr C.Perczak 

10-12 kwiecień 2006r. - Rekolekcje wielkopostne oraz udział w seansie filmowym "Jan Paweł II"

11 kwiecień 2006r. - Szkolny turniej piłki siatkowej chłopców, pierwsze miejsce zajęła klasa II B - nauczycielem odpowiedzialnym był pan mgr S.Chaba

11 kwiecień 2006r. - Powiatowy konkurs historyczny dla gimnazjalistów "Polska Jagiellonów" - mgr M.Piwoński

12 kwiecień 2006r. - Świąteczny turniej tenisa stołowego

25 kwiecień 2006r. - Szkolny turniej koszykówki dziewcząt

27 kwiecień 2006r. - Uroczystość zakończenia nauki w II LO przez uczniów klas III

27 kwiecień 2006r. - Powiatowy konkurs "Wygraj Brukselę" - mgr R.Grzegorczyk

28 kwiecień 2006r. - Spotkanie uczniów klas III z dyrektorem na temat egzaminu maturalnego, wręczenie świadectw ukończenia szkoły.

Zajęcia organizowane przez pedagoga szkolnego dla klas II "Alkohol kradnie wolność"

Święto Ziemi

w górę Ù


 

MARZEC

2 marzec 2006r. - Wyjazd klasy IId z panią mgr M. Paduch na zajęcia warsztatowe do Pałacu Młodzieży w Katowicach.

7 marzec 2006r. - Powiatowy konkurs Ortograficzny "Złamane Pióro" dla gimnazjalistów - pani mgr D. Kołodziej , mgr T. Ryczko.

7 marzec 2006r. - Odbył się konkurs "FOX" z języka Angielskiego - mgr K. Szymulańska.

8 marzec 2006r. - Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Złamane Pióro" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - pani mgr D. Kołodziej , mgr T. Ryczko.

9 marzec 2006r. - Etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "Eko-Planeta" - mgr A. Stodółka, mgr A. Pukocz.

16 marzec 2006r. - W naszej szkole odbył się konkurs matematyczny "Kangur" - mgr H. Korona.

16 marzec 2006r. - Wyjazd klasy IId, pod opieką pana mgr A. Pukocz, do Filharmonii Śląskiej.

21 marzec 2006r. - W naszej szkole jak co roku w pierwszym dniu wiosny został zorganizowany dla uczniów naszej szkoły konkurs dla uczniów "Młode Talenty".

22 marzec 2006r. - Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I-III.

22 marzec 2006r. - Prelekcja dla rodziców uczniów klas III "Relacja rodzic - dorosłe dziecko, czyli o konieczności odcięcia pępowiny".

24 marzec 2006r. - Wyjazd grupy uczniów klas III z wychowawcami i Ks. A. Iwaniuk na Jasną Górę do Częstochowy.

24 marzec - 2 kwietnia 2006r. - Rejs "Gedanią" po Morzu Śródziemnym, opiekunowie: mgr M. Paduch oraz mgr H. Korona.

Akcja promocyjna szkoły ( wizyty uczniów  klas II w gimnazjach) - mgr H. Korona , mgr E. Konieczna.

Warsztaty dla klas I "Metody i techniki uczenia się. Twórczość".

Zajęcia antyalkoholowe klas II - ( cd. )

w górę Ù


LUTY

13 luty 2006r. - Odbył się konkurs matematyczny WSZOP – MAT.

14 luty 2006r. - Samorząd Uczniowski zorganizował dla wszystkich uczniów Walentynki.

16 luty 2006r. - Na sali gimnastycznej odbyła się dyskoteka z okazji Walentynek.

23 luty 2006r. - W szkole zorganizowano Powiatowy Konkurs Językowy „Poliglota to ja” opiekunem była p. Adamus

28 luty 2006r. - Odbył się etap szkolny konkursu „Skandynawia – daleka czy bliska?”

w górę Ù


 

STYCZEŃ

2-6 styczeń 2006r. - Nasza szkoła zorganizowała Obóz Narciarski dla uczniów.

4 styczeń 2006r. -  Podczas wywiadówek na sali gimnastycznej wystąpiło koło teatralne – Viator - impresja średniowiecza.

6 styczeń 2006r. - Odbył się koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – uczniowie zgromadzili się na sali gimnastycznej gdzie odbyła się m.in. licytacja różnych przedmiotów, na koniec zagrał zespół.

7 styczeń 2006r. - Odbyła się etap wojewódzki Olimpiady Historycznej .

9 styczeń 2006r. - Odbyło się spotkanie klas I i II z ks. J. Walusiakiem na temat narkomanii.
                                   
-  Zajęcia  antyalkoholowe – elementy programu „Małolat”
                                   
-  Odbył się powiatowy turniej koszykówki chłopców.

12 styczeń 2006r. -  Odbył się powiatowy turniej siatkówki chłopców. 
                                      
-  Wyjazd kolejnej klasy do Filharmonii Śląskiej.
                                      
Klasa IIc brała udział w prezentacji małych form teatralnych - wyróżnienie "Misz masz".

17 styczeń 2006r. -  Odbył się zimowy egzamin maturalny z matematyki dla wszystkich chętnych z powiatu.

18 styczeń 2006r. - Pani Prejs wraz z grupą młodzieży wyjechała do Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

25 styczeń 2006r. -  Etap szkolny konkursu wiedzy ekologicznej w ramach Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o ekologii.

27 styczeń 2006r. - Klub europejski przygotowało Dzień Hiszpański w ramach dni państw UE – konkursy i zabawy związane z Hiszpanią.
                                      
- Dzień Maturzysty

28 styczeń 2006r. - Studniówka 2006 – klasy III wraz z nauczycielami bawiły się na Balu Maturzystów.

  Pani psycholog przeprowadziła zajęcia dla uczniów klas pierwszych związane z metodami i technikami uczenia się.

  Klasy pierwsze miały spotkania z przedstawicielem Policji - "Prawda odpowiedzialność nieletnich".

  Klasy II i III oglądały film o skutkach wypadków drogowych.

  Klasy III miały zajęcia antystresowe z pedagogiem.

w górę Ù


GRUDZIEŃ

1 grudnia 2005r. - Klasa IIIa z p. T.Ryczko przygotowała czerwone wstążki na Światowy Dzień walki z AIDS

3 grudnia 2005r. - Na strzelnicy w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyły się kolejne zajęcia ze strzelectwa sportowego pod opieką p. A.Pukocza.

6 grudnia 2005r. - Samorząd Szkolny zorganizował MIKOŁAJKI, w przygotowanym spotkaniu na salki gimnastycznej przedstawiciele klas mogli się zmierzyć m.in. w quizie sprawdzającym wiedzę o Św. Mikołaju, oraz wiele innych atrakcji.
                                   
- Grupa uczniów klasy IIe pod opieką p. R.Ciesielskiej-Prasoł zorganizowała spotkanie mikołajkowe w ZS Specjalnych w Mikołowie.

7 grudnia 2005r. - Grupa uczniów klasy IIId pod opieką p. M.Paduch była na zajęciach z chemii w Pałacu Młodzieży w Katowicach.

9 grudnia 2005r. - Dziewczyny z naszej szkoły brały udział w Powiatowym Turnieju Siatkówki Dziewcząt.

13 grudnia 2005r. - O godzinie 1600 odbyła się lekcja otwarta dla nauczycieli W-F, którą prowadził p. S.Chaba i p. A.Żytkowska z Gim nr 1.

15 grudnia 2005r. - Rozpoczęły się „próbne matury” z j. polskiego
                                     
- Młodzież klas I-szych i II-gich wzięła udział w przedstawieniu teatru „Lajkonik” pt: „Seks znaczy płeć” – realizacja ścieżki w ramach „wychowania do życia w rodzinie”.

16 grudnia 2005r. - Rozpoczęły się „próbne matury” z j. obcego
                                     
- I-sze klasy poszły na film pt: „Dziecko” do kina „Adria”

19 grudnia 2005r. - Rozpoczęły się „próbne matury” z wybranego przedmiotu.
                                     
- 12  II-gie klasy poszły na film pt: „Kingkong” do kina „Adria”.

20 grudnia 2005r. - W II LO odbył się Powiatowy Turniej Koszykówki Dziewcząt – nasza szkoła zajęła II miejsce.

21 grudnia 2005r. - Akcja profilaktyczna „Różowa Wstążeczka” zorganizowana przez panią pielęgniarkę szkolną.
                                     
- Klasa IIa z p. A.Srokosz i B.Wójcie zorganizowała akcję charytatywną dla Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu, który otrzymał materiały do terapii zajęciowej takie jak : bloki, kredki, słodycze, itp.
                                     
- Samorząd Uczniowski podarował przybory szkolne wychowankom Domu Dziecka w Orzeszu.

22 grudnia 2005r. - Odbyło się spotkania wigilijne wychowawców klas z uczniami.
                                     
- Samorząd Szkolny przygotował koncert świąteczny dla nauczycieli, podczas koncertu była okazja do wspólnego kolędowania.

w górę Ù


LISTOPAD

3 listopada 2005r. - Odbył się turniej tenisa stołowego opiekunem naszych reprezentantów była  p. Pęczak 

3 listopada 2005r. - Spotkanie dyrekcji szkoły z nowo wybranym samorządem uczniowskim.

4 listopada 2005r. - Szkolna olimpiada historyczna „Wojny XVII w.” opiekunem  p. Piwoński.

5 listopada 2005r. - Zajęcia ze strzelnicowa sportowego w Pałacu Młodzieży w Katowicach wyjazd organizowany dla uczniów przez p. Pukocza.

11 listopada 2005r. - Udział młodzieży w obchodach Święta Niepodległości  - p. Paduch.

17 listopada 2005r. - W naszej szkole odbyło się spotkanie z panem Bogdanem Prejs, redaktorem "Dziennika Zachodniego" i autorem "Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija." 

17 listopada 2005r. -  Wyjazd klasy IIb wraz z wychowawczynią p. Konieczną oraz p. Kołodziej, do Filharmonii Śląskiej w Katowicach na spotkanie z Wojciechem Kilarem. W programie była muzyka symfoniczna i filmowa wykonana przez Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Śląskiej prowadzonej przez dyrygenta Mirosława Jacka Błaszczyka.

18 listopada 2005r. - W Łaziskach Górnych odbyły się zawody piłki ręcznej dziewczyn na szczeblu powiatowym. Nasze reprezentantki zajęły I miejsce.

18 listopada 2005r. - W naszej szkole odbył się w ramach dni państw europejskich Dzień Czeski. Konkurencje i przygotowane materiały zostały przygotowane orze Klub Europejski oraz opiekuna p.Piwońskiego. Uczniowie mogli się sprawdzić z wiedzy o Czechach, języka, sławnych osobowościach. Jedną z atrakcji była puszczana bajka "Krecik", cieszyła się ona dużym zainteresowaniem. W konkurencjach dla klas najwięcej punktów zdobyła klasa IIc, na drugim miejscu usytuowała się Ic, na trzecim miejscu  Id.

25 listopada 2005r. - Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej – etap wojewódzki.

29 listopada 2005r. - Organizowana przez samorząd uczniowski - dyskoteka andrzejkowa.

29 listopada 2005r. - Wyjazd klasy IIb wraz z p. Konieczną oraz p. Prejs do Zespółu Szkół Energetycznych PKE S.A. Elektrowni "Łaziska" na wystawę Projektu Europejskiego "Sokrates".

w górę Ù


PAŹDZIERNIK

6 października 2005r. - Na Stadionie Miejskim w Łaziskach Górnych reprezentacja dziewcząt i chłopców wzięła udział w Sztafetowych Biegach Przełajowych 

7 października 2005r. - Klasy pierwsze wyjechały na lekcję teatralną do teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

7-8 października 2005r. - Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami brali udział w VII Powiatowym Złazie Górskim Szkół Ponad gimnazjalnych  Powiatu Mikołowskiego

12 października 2005r. - W Miejskim Domu Kultury odbyły się obchody 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego.

13 października 2005r. - Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na sali gimnastycznej nauczyciele wzięli udział w zorganizowanych przez uczniów różnorodnych konkurencjach. W których nauczyciele wykazywali się między innymi umiejętnościami wokalnymi, tanecznymi i pomysłowością.

14 października 2005r. - Klasy pierwsze i drugie miały zajęcia ze strzelectwa sportowego na strzelnicy w Pałacu Młodzieży w Katowicach .

21 października 2005r. -  Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Olimpiadzie Historycznej w Tychach.

27 października 2005r. Wyjazd klasy 2a pod opieką pani Beaty Wójcik i Aldony Kalisz do Filharmonii Śląskiej zapoczątkowało, cykl wyjazdów klas drugich.

28 października 2005r. - Odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. Uczniowie głosowali na swoich przedstawicieli.
Wybory wygrali:
    1. m-ce:  TomekWołek 2c
    2. m-ce:  Michał Baraniok 2b
    3. m-ce:  Koalicja z 1e

28 października 2005r. - W naszej szkole obchodzono Halloween. Przedstawiciele każdej z klas brali udział w konkurencjach, które odbyły się na sali gimnastycznej. Uczniowie wykazywali się w znajomości języka angielskiego oraz wiedzy na temat Halloween. Wygrała klasa IIc.

w górę Ù


WRZESIEŃ

1 września 2005r. - Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2005/2006

7 września 2005r. Odbyły się pierwsze zajęcia adaptacyjne dla klas I-szych. Tematyką było poznawanie sukcesów, zainteresowań rówieśników, a także pogadanka na temat lęków i obaw związanych ze szkołą i zapamiętywanie imion poprzez zabawę.

18-23 września 2005r. Na zaproszenie przez Instytut der Analysen i p.Saschę Meinerta siedmiu uczniów wraz z Panią A. Ostrowicz wzięło udział w projekcie „Zukunft machen – Europa 2020” w Berlinie. Całość finansowana przez Komisję Europejską i wyżej wymieniony instytut. Młodzież pracowała w grupach tematycznych, takich jak: kultura i styl życia, polityka na świecie i w europie, człowiek, środowisko, technika oraz reklama, sport. Wspólnym efektem była nagrana audycja radiowa, poprzedzona planowaniem i toczącymi się dyskusjami. W projekcie brała udział młodzież z Niemiec, Polski, Czech, Rumuni, Włoch. Językiem jakim się posługiwali był niemiecki, angielski. Korzystając z okazji grupa zwiedział Berlin.

20 września 2005r. Męskie zawody lekkoatletyczne „Szkolna Liga Lekkoatletyczna” zajęcie przez naszą szkołę I miejsca.

22 września 2005r. „Sprzątanie Świata” - prace przy szkolnym Patio oraz sprzątanie okolic Mikołowa.

23 września 2005r. Wyjazd klas III na wycieczkę dydaktyczną do Krakowa.

26 września 2005r. Odbyły się otrzęsiny klas I zorganizowane przez klasę II c, oraz  Europejski Dzień Języków. Zmagania uczniów klas pierwszych w wielu przygotowanych konkurencjach wyłoniły klasę do przygotowania Dnia Kota za rok. Zwycięską klasą okazała się I c.

w górę Ù