KRONIKA ROKU SZKOLNEGO
2018/19

 


wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec ●  kwiecień maj czerwiec


w górę Ù


LISTOPAD

6 listopada 2018r. - "NOE" - program z zakresu profilaktyki uzależnień - uczniowie wszystkich klas.

8 listopada 2018r. - Organizacja przedstawienia słowno-muzycznego w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie, upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - uczniowie różnych klas.

11 listopada 2018r. - Udział przedstawicieli szkoły w uroczystych obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

11 listopada 2018r. - VII Bieg niepodległości w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

w górę Ù


PAŹDZIERNIK

1-6 października 2018r. - Wycieczka dydaktyczno-turystyczna do Paryża "Czasy Napoleona i Rewolucji Francuskiej" - uczniowie różnych klas.

3 października 2018r. - Warsztaty z chemii w Pałacu Młodzieży - uczniowie klasy IIId.

4 października 2018r. - Zakładanie konta. Zajęcia z przedstawicielami banku - uczniowie klas I.

4 października 2018r. - Udział w konferencji (online) "VI Ogólnopolski Dzień Planowania Kariery" - uczniowie różnych klas.

11 października 2018r. - Powiatowe zawody w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców.

12 października 2018r. - Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

15 października 2018r. - Lekcje z ZUS - uczniowie klas I.

15 października 2018r. - Wykłady z zakresu planowania kariery w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach - uczniowie klas III.

16 października 2018r. - Powiatowe sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców.

17 października 2018r. - Obchody jubileuszu 25-lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie.

18 października 2018r. - Udział w grze miejskiej - uczniowie różnych klas.

19 października 2018r. - Wycieczka do Krakowa "Śladami Młodej Polski" - uczniowie klasy IIIa.

25 października 2018r. - Spotkanie z naczelnikiem Urzędu Skarbowego - uczniowie klas III.

26 października 2018r. - Targi książki w Krakowie - uczniowie różnych klas.

31 października 2018r. - Warsztaty "Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej" w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - uczniowie różnych klas.

WRZESIEŃ

3 września 2018r. - Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019.

4 września 2018r. - Apel informacyjny dyrektora szkoły z uczniami oddziału poziomu I.

7-10 września 2018r. - Kiermasz używanych podręczników organizowany przez uczniów oddziału IIc.

7 września 2018r. - Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla oddziału Ibc.

10 września 2018r. - Lekcje biblioteczne dla klas Ibc, Id.

11 września 2018r. - XV Mikołowska Powiatowa Kampania "Łańcuch Czystych Serc" - udział uczniów różnych klas.

11 września 2018r. - Wystawienie spektaklu profilaktycznego "Domino" podczas Mikołowskiej Powiatowej Kampanii "Łańcuch Czystych Serc".- uczniowie klasy IIId.

11 września 2018r. - Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla klasy Ia.

13-14 września 2018r. - Udział w sztafecie upamiętniającej Męczenników Stanu Wojennego - uczeń i nauczyciel.

13 września 2018r. - Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla klasy Id.

14 września 2018r. - Wyjazd do Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - uczniowie klas Id i IId.

15 września 2018r. - Udział w XI Biegu Rotmistrza w Warszawie - uczeń i nauczyciel.

17 września 2018r. - Rozdanie stypendiów Starosty Mikołowskiego.

17 września 2018r. - Wyjazd do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów - uczniowie różnych klas.

20-24 września 2018r. - Wizyta młodzieży z partnerskiego Powiatu Neuss w Niemczech w ramach otwarcia nowej Ścieżki Kultury w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie i wymiany uczniów polskich i niemieckich - uczniowie różnych klas.

26 września 2018r. - Europejski Dzień Języków w szkole.

28 września 2018r. - Wykłady z biorobotyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - uczniowie klasy IIc.

28 września 2018r. - XX Złaz Górski Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Mikołowskiego - uczniowie różnych klas.

29 września 2018r. - Pomoc w obsłudze XVI Biegu Mikołowskiego - uczniowie różnych klas.

23-30 września 2018r. - Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym.

23-30 września 2018r. - Towarzyski turniej piłki nożnej chłopców w ZST w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.

23-30 września 2018r. - Szkolna Liga Lekkoatletyki.

w górę Ù