KRONIKA ROKU SZKOLNEGO
2010/11

 


wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec ●  kwiecień maj czerwiec


CZERWIEC

1 czerwca 2010r. - Pokazy doświadczeń z chemii - uczniowie klasy Id.

2 czerwca 2010r. - Euroquiz cz. IV.

3 czerwca 2010r. - Wycieczka dydaktyczna do Krakowa - klasa IIa.

3-5 czerwca 2010r. - Finał Olimpiady Ekologicznej w Poznaniu.

6 czerwca 2010r. - Szkolenie: "Prewencja pierwotna nowotworów" prowadzone przez pracowników Wydziału Onkologii Akademii Medycznej - uczniowie różnych klas.

6-10 czerwca 2010r. - Obóz wędrowny.

13 czerwca 2010r. - Dzień przedsiębiorczości organizowany wspólnie z ZST - klasa Id.

14 czerwca 2010r. - Dzień francuski.

14 czerwca 2010r. - Euroquiz cz. V, (podsumowanie rywalizacji).

14 czerwca 2010r. - Dzień sportu.

18 czerwca 2010r. - Udział w grze terenowej - uczniowie różnych klas.

21 czerwca 2010r. - Wyjazd do Muzeum Etnograficznego - klasa IId.

22 czerwca 2010r. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011.

w górę Ù


MAJ

3 maja 2010r. - Święto Konstytucji 3 Maja.

4 maja 2010r. - Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego.

5 maja 2010r. - Pisemny egzamin maturalny z matematyki.

6 maja 2010r. - Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego.

9 maja 2010r. - Pisemny egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie.

9 maja 2010r. - Pisemny egzamin maturalny z historii sztuki.

9 maja 2010r. - Konkurs wiedzy o samorządzie i Unii Europejskiej - uczniowie różnych klas.

9 maja 2010r. - Wyjście do Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-Mokrem - uczniowie klasy Id.

10 maja 2010r. - Pisemny egzamin maturalny z biologii.

10 maja 2010r. - Powiatowy konkurs ekologiczny dla gimnazjalistów.

11 maja 2010r. - Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego.

12 maja 2010r. - Pisemny egzamin maturalny z fizyki.

12 maja 2010r. - Finał Międzynarodowego Konkursu Informatycznego.

13 maja 2010r. - Pisemny egzamin maturalny z geografii.

16 maja 2010r. - Pisemny egzamin maturalny z języka rosyjskiego.

18 maja 2010r. - Pisemny egzamin maturalny z historii.

18 maja 2010r. - Pisemny egzamin z chemii.

26 maja 2010r. - Euroquiz cz. III: kuchnia europejska.

26 maja 2010r. - Powiatowy turniej piłki plażowej.

30 maja 2010r. - Wyjazd do Sejmu w Warszawie - uczniowie różnych klas.

w górę Ù


KWIECIEŃ

1 kwietnia 2011r. - Koncert Młodych Talentów.

5 kwietnia 2011r. - Finał Wojewódzkiego konkursu biologicznego.

6 kwietnia 2011r. - Szkolny etap Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej "Wygraj Brukselę!" - uczniowie różnych klas.

9-10 kwietnia 2011r. - Finał Olimpiady Biologicznej - uczeń klasy IIId.

11 kwietnia 2011r. - Olimpiada biblijna - uczniowie różnych klas.

11 kwietnia 2011r. - XII Świąteczny międzyszkolny turniej tenisa stołowego o Puchar Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego.

11 kwietnia 2011r. - Spotkanie z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy - uczniowie różnych klas.

12 kwietnia 2011r. - Wyjazd młodzieży na Akademię Medyczną - uczniowie klasy IIId.

12 kwietnia 2011r. - Wyjazd młodzieży na warsztaty z chemii - uczniowie klasy IId.

11-13 kwietnia 2011r. - Rekolekcje.

14 kwietnia 2011r. - Międzyszkolny konkurs wiedzy o Republice Czeskiej - uczniowie różnych klas.

15 kwietnia 2011r. - Konkurs informatyczny dla gimnazjalistów - uczniowie różnych klas.

15 kwietnia 2011r. - Warsztaty z języka angielskiego - uczniowie klasy Ie.

15 kwietnia 2011r. - Półfinał i finał mistrzostw szkoły w piłce siatkowej dziewcząt.

15 kwietnia 2011r. - Rejonowe zawody piłki nożnej chłopców.

15 kwietnia 2011r. - Dzień Otwarty Szkoły dla gimnazjalistów.

19 kwietnia 2011r. - Powiatowy etap Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej "Wygraj Brukselę!" - uczniowie różnych klas.

19 kwietnia 2011r. - Dzień z fitnessem.

21-26 kwietnia 2011r. - Wiosenne przerwa świąteczna.

27 kwietnia 2011r. - Wyjazd uczniów klas III do Częstochowy.

27 kwietnia 2011r. - XXI Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej - uczniowie różnych klas.

29 kwietnia 2011r. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III wraz z rozdaniem świadectw ukończenia szkoły średniej.

w górę Ù


MARZEC

1 marca 2011r. - Szkolny etap ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego - uczniowie różnych klas.

1 marca 2011r. - Wojewódzki konkurs biologiczny w Pałacu Młodzieży w Katowicach - uczniowie różnych klas.

2 marca 2011r. - Wykłady z fizyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - uczniowie różnych klas.

3 marca 2011r. - Szkolny festiwal Mardi Gras.

3 marca 2011r. - Galeria podróżnicza - uczniowie różnych klas.

3 marca 2011r. - Galeria podróżnicza - uczniowie różnych klas.

4 marca 2011r. - Wycieczka dydaktyczna - klasa III a i III e.

7 marca 2011r. - Dzień niemiecki.

8 marca 2011r. - Udział młodzieży w wykładach filozoficznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - uczniowie różnych klas.

9 marca 2011r. - Szkolny etap konkursu wiedzy przeciwpożarowej - uczniowie różnych klas.

10 marca 2011r. - IX Powiatowy konkurs ortograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych.

14 marca 2011r. - Olimpiada wiedzy biblijnej - uczniowie różnych klas.

15 marca 2011r. - Warsztaty z języka angielskiego - klasa Ic.

15 marca 2011r. - III Młodzieżowy Festiwal Nauki "Magia ruchu" w MDK w Mikołowie.

16 marca 2011r. - III Powiatowy konkurs matematyczny dla gimnazjalistów.

16 marca 2011r. - Regionalny etap konkursu informatycznego - uczniowie różnych klas.

17 marca 2011r. - Konkurs języka angielskiego - uczniowie różnych klas.

17 marca 2011r. - Szkolny etap konkursu matematycznego - uczniowie różnych klas.

22 marca 2011r. - Szkolne obchody Dnia Wody.

23 marca 2011r. - Wykłady w Muzeum Śląskim w Katowicach - uczniowie różnych klas.

28 marca 2011r. - Szkolny etap konkursu z fizyki - uczniowie różnych klas.

31 marca 2011r. - Powiatowy historyczny konkurs dla gimnazjalistów.

31 marca 2011r. - Festiwal Teatrów Angielskich - uczniowie różnych klas.

w górę Ù


LUTY

2 lutego 2011r. - Akcja sprawdzająca wyniki nauczania z biologii w klasie II d.

3 lutego 2011r. - Akcja sprawdzająca wyniki nauczania z historii w klasie II a.

3 lutego 2011r. - Akcja sprawdzająca wyniki nauczania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II b.

3 lutego 2011r. - Akcja sprawdzająca wyniki nauczania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II e.

3 lutego 2011r. - Galeria podróżnicza w MDK w Mikołowie - uczniowie różnych klas.

7 lutego 2011r. - Spotkania z doradcą zawodowym - klasy II.

10 lutego 2011r. - Powiatowy turniej piłki koszykowej dziewcząt.

10 lutego 2011r. - Powiatowe zawody w narciarstwie zjazdowym.

10 lutego 2011r. - Powiatowe zawody w narciarstwie zjazdowym.

11 lutego 2011r. - Wyjazd do Opery w Bytomiu - uczniowie klasy Ia.

14 lutego 2011r. - Szkolne Walentynki.

14 lutego 2011r. - Konkurs walentynkowy w bibliotece szkolnej.

14 lutego 2011r. - Mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej chłopców.

15 lutego 2011r. - Powiatowy turniej piłki siatkowej dziewcząt.

15 lutego 2011r. - Walentynkowy dzień z fitnessem.

16 lutego 2011r. - Mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej dziewcząt.

16 lutego 2011r. - Powiatowy turniej piłki siatkowej chłopców.

16 lutego 2011r. - Mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej dziewcząt.

23 lutego 2011r. - Euroquiz.

24 lutego 2011r. - Wojewódzki etap Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

25 lutego 2011r. - Wyjazd do Auschwitz - uczniowie klas III a i III e.

25 lutego 2011r. - Powiatowy turniej piłki koszykowej chłopców.

w górę Ù


STYCZEŃ

4 stycznia 2011r. - Wyjazd do Biblioteki Śląskiej w Katowicach - klasy III.

5 stycznia 2011r. - Wykłady z fizyki w Katowicach - uczniowie różnych klas.

5 stycznia 2011r. - Powiatowy turniej w piłce ręcznej chłopców.

8 stycznia 2011r. - Olimpiada historyczna - etap wojewódzki.

11 stycznia 2011r. - "Dzień przedsiębiorczości" - klasa IIb.

11 stycznia 2011r. - Wykłady z filozofii w Katowicach - uczniowie różnych klas.

12 stycznia 2011r. - Wyjazd do Biblioteki Śląskiej w Katowicach - klasy III.

14 stycznia 2011r. - Dzień maturzysty.

14 stycznia 2011r. - Studniówka.

15 stycznia 2011r. - Wyjazd do teatru KOREZ - klasa IIa.

22 stycznia 2011r. - Olimpiada biologiczna - etap wojewódzki.

17-28 stycznia 2011r. - Ferie zimowe.

GRUDZIEŃ

1 grudnia 2010r. - Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS.

2 grudnia 2010r. - Szkolne eliminacje "Olimpiady przedsiębiorczości" - uczniowie różnych klas.

2 grudnia 2010r. - Galeria podróżnicza w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie - uczniowie różnych klas.

6 grudnia 2010r. - Mikołaj w szkole.

7 grudnia 2010r. - Mikołajkowy dzień z fitnessem.

7-9 grudnia 2010r. - Kiermasz świąteczny na cele charytatywne.

9 grudnia 2010r. - Wyjście do Muzeum miejskiego w Mikołowie - uczniowie klasy IId.

11 grudnia 2010r. - Wojewódzki etap konkursu historycznego w Katowicach - uczniowie różnych klas.

13 grudnia 2010r. - Warsztaty z technik szybkiego zapamiętywania - uczniowie klas I.

13 grudnia 2010r. - Wojewódzki konkurs historyczny w Rybniku - uczniowie różnych klas.

14 grudnia 2010r. - Przedstawienie słowno-muzyczne - uczniowie klasy IIIa.

16 grudnia 2010r. - Etap szkolny XVI Konkursu historycznego - uczniowie różnych klas.

17 grudnia 2010r. - Wycieczka dydaktyczna do Krakowa - klasa IIIa.

20 grudnia 2010r. - Akcja charytatywna wyjazd do Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu - klasa IIb.

21 grudnia 2010r. - Euroquiz cz. II - Zabytki.

22 grudnia 2010r. - Spotkania wigilijne uczniów z wychowawcami.

23-31 grudnia 2010r. - Zimowa przerwa świąteczna.

w górę Ù


LISTOPAD

2 listopada 2010r. - Wykład pracownika Uniwersytetu Warszawskiego - uczniowie klas III.

3 listopada 2010r. - Próbny egzamin maturalny z matematyki.

4 listopada 2010r. - Szkolne zawody pływackie.

4 listopada 2010r. - Galeria podróżnicza w MDK w Mikołowie - uczniowie różnych klas.

5 listopada 2010r. - Warsztaty prowadzone przez studentów Uniwersytetu Śląskiego - uczniowie klasy Ia.

6 listopada 2010r. - Powiatowe zawody pływackie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

8 listopada 2010r. - Wyjazd do kina-teatru "Rialto" w Katowicach - uczniowie klasy IIId.

9 listopada 2010r. - Wywiadówki dla rodziców wszystkich klas, konsultacje ogólne z nauczycielami.

10 listopada 2010r. - Szkolny etap konkursu o tematyce europejskiej - uczniowie różnych klas.

11 listopada 2010r. - Udział dyrekcji i przedstawicieli młodzieży w uroczystych obchodach Święta Niepodległości.

12 listopada 2010r. - Wyjazd do Pałacu Młodzieży w Katowicach - uczniowie klasy IIId.

16 listopada 2010r. - Warsztaty z języka angielskiego w Katowicach - uczniowie klasy Ic.

16 listopada 2010r. - Wykład na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - uczniowie klasy Ia.

16 listopada 2010r. - Wycieczka dydaktyczna po Górnym Śląsku - uczniowie różnych klas.

18 listopada 2010r. - Wycieczka dydaktyczna do Krakowa - uczniowie klas IIId i IIIe.

23 listopada 2010r. - Próbny egzamin maturalny z języka polskiego.

23 listopada 2010r. - Powiatowy konkurs języków obcych dla szkół gimnazjalnych (j. angielski i j. niemiecki) - część pisemna.

25 listopada 2010r. - Próbny egzamin maturalny z języka obcego.

29 listopada 2010r. - Warsztaty z języka angielskiego w Tychach - uczniowie różnych klas.

30 listopada 2010r. - Powiatowy konkurs języków obcych dla szkół gimnazjalnych (j. angielski i j. niemiecki) - część ustna.

30 listopada 2010r. - Andrzejki literackie w bibliotece szkolnej.

w górę Ù


PAŹDZIERNIK

1 października 2010r. - Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym.

1-2 października 2010r. - XI Powiatowy Złaz Górski - udział młodzieży z różnych klas.

6 października 2010r. - Żywa lekcja historii - klasy Ia, Ic, Ie.

6 października 2010r. - Powiatowe sztafetowe biegi przełajowe.

7 października 2010r. - Udział w projekcie edukacyjnym - klasa IIb.

7 października 2010r. - Powiatowy turniej tenisa stołowego.

7 października 2010r. - Posiedzenie Rady Szkoły.

8 października 2010r. - Wycieczka integracyjna dla klas pierwszych.

11-12 października 2010r. - Lekcja biblioteczna w Bibliotece Miejskiej w Mikołowie.

14 października 2010r. - Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

19-23 października 2010r. - Wycieczka łączona klas humanistycznych.

19 października 2010r. - Wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie - klasa IIIa.

19 października 2010r. - Euroquiz.

22 października 2010r. - Turniej piłki siatkowej dziewcząt o puchar dyrektora I LO.

26 października 2010r. - Wyjazd do Teatru Ateneum w Katowicach - klasy Ic i Id.

26 października 2010r. - Spotkanie z Sebastianem Riedlem.

27 października 2010r. - Wykłady z historii sztuki europejskiej - uczniowie różnych klas.

28 października 2010r. - Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego.

w górę Ù


WRZESIEŃ

1 września 2010r. - Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2010/2011.

3 września 2010r. - Udział klas II w VII Mikołowskiej Powiatowej Kampanii "Łańcuch Czystych Serc".

6,8,10 września 2010r. - Zajęcia integracyjne dla klas I.

8-10 września 2010r. - Kiermasz używanych podręczników organizowany przez uczniów klasy III a.

8 września 2010r. - Rozdanie stypendiów Starosty Powiatu Mikołowskiego w MDK w Mikołowie.

9 września 2010r. - Spotkanie Zespołu kierowniczego.

13 września 2010r. - Apel porządkowy dla uczniów klas III nt. egzaminu maturalnego.

14 września 2010r. - "Osobliwości świata fizyki" na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - udział klas II e.

14 września 2010r. - Spotkanie dyrekcji z rodzicami uczniów klas I, następnie spotkania wychowawców z rodzicami poszczególnych klas.

15 września 2010r. - Posiedzenie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie planów pracy szkoły na rok szkolny 2010/2011.

17 września 2010r. - Akcja "Sprzątanie Świata" - klasa II d.

17 września 2010r. - "Osobliwości świata fizyki" na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - udział klas II a.

18 września 2010r. - Wyjazd w góry w ramach SKKT - uczniowie różnych klas.

20 września 2010r. - Otwarcie nowej pracowni komputerowej.

21 września 2010r. - Spotkanie dyrekcji z rodzicami uczniów klas III, następnie spotkania wychowawców z rodzicami poszczególnych klas.

27 września 2010r. - Europejski Dzień Języków w szkole.

28 września 2010r. - Otrzęsiny klas pierwszych.

28 września 2010r. - Spotkanie dyrekcji z rodzicami uczniów klas II, następnie spotkania wychowawców z rodzicami poszczególnych klas.

28 września 2010r. - Spotkanie Rady Rodziców.

15 a 30 września 2010r. - Szkolna Liga Lekkoatletyczna.

w górę Ù