Kronika szkolna
Szkoła
»Kontakt>  Rok szkolny 2019/20

>  Rok szkolny 2018/19

>  Rok szkolny 2017/18

>  Rok szkolny 2016/17

>  Rok szkolny 2015/16

>  Rok szkolny 2014/15

Kalendarium najciekawszych wydarzeń w historii II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie w latach 1993-2013 Więcej...

>  Rok szkolny 2013/14

>  Rok szkolny 2012/13

>  Rok szkolny 2011/12

>  Rok szkolny 2010/11

>  Rok szkolny 2009/10

>  Rok szkolny 2008/09

>  Rok szkolny 2007/08

>  Rok szkolny 2006/07

>  Rok szkolny 2005/06

>  Rok szkolny 2004/05

»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Procedury bezpieczeństwa
»Warunki ubezpieczenia NNW uczniów
»Spotkania z rodzicami
»Harmonogram
15 minutowych
konsultacji nauczycieli
»Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
»Powiatowe konkursy dla uczniów szkół podstawowych
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas
»kwestionariusz osobowy