Gazetka szkolna "Kornik"
Szkoła
»Kontakt
2013

Niecodzienne warsztaty dziennikarskie
Uczniowie II Liceum Ogólnokształcące wzięli udział w niecodziennym przedsięwzięciu. 23 stycznia uczestniczyli oni w nagraniu ogólnopolskiego programu "X Faktor" w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Uczniowie mieli szansę zapoznać się z tajnikami działania telewizji, zobaczyć z bliska twarze na co dzień oglądane jedynie na ekranach, wreszcie mogli także posłuchać na żywo uczestników, których już niedługo wszyscy zobaczą jedynie w telewizji. Po wielogodzinnym nagraniu uczniowie zadowoleni choć zmęczeni, mówili, że było to naprawdę ciekawe doświadczenie. Więcej...

2010

»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Procedury bezpieczeństwa
»Warunki ubezpieczenia NNW uczniów
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
Dla absolwentów gimnazjum
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas
Dla absolwentów szkół podstawowych
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas