Kadra nauczycielska
Szkoła
»Kontakt
Dyrektor:mgr Renata Grzegorczyk
Wicedyrektor:mgr Tatiana Ryczko
Pedagog:mgr Magdalena Rak
Bibliotekarz:mgr Jolanta Prejs
Język polski:mgr Tatiana Ryczko
mgr Katarzyna Cyprys-Tabaszewska
mgr Beata Żwaka
Język rosyjski:mgr Renata Grzegorczyk
mgr Beata Wójcik
Język angielski:mgr Katarzyna Sternisko
mgr Aldona Kalisz
mgr Katarzyna Pajor
mgr Robert Rokicki
Język niemiecki:mgr Katarzyna Piwek
Język hiszpański:mgr Marlena Rudnicka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Edukacja europejska
Historia i społeczeństwo:
mgr Marek Maculak
mgr Michał Piwoński
Geografia:mgr Renata Ciesielska-Prasoł
Biologia:mgr Aleksandra Stodółka
Matematyka:mgr Halina Korona
mgr inż. Magdalena Krzemień
Informatyka:mgr Aleksandra Tarnawska
Fizyka:mgr Aleksandra Tarnawska
Chemia:mgr Mariola Paduch
Wiedza o kulturze:mgr Mirela Mrowiec - Hamerlik
Podstawy przedsiębiorczości:mgr Renata Ciesielska-Prasoł
mgr Aleksandra Stodółka
Przyrodamgr Aleksandra Tarnawska
mgr Mariola Paduch
Edukacja dla bezpieczeństwa:mgr Renata Grzegorczyk
mgr Celina Perczak
Edukacja dziennikarska:mgr Tatiana Ryczko
Wychowanie fizyczne:mgr Celina Perczak
mgr Stanisław Chaba
Wychowanie do życia w rodzinie:mgr Beata Wójcik
Religia:ks. Bartłomiej Król
ks. Kornel Undas
Dietetyka:mgr Adam Jasztal
Rehabilitant, tyflopedagog, surdopedagog:mgr Magdalena Kaczmarczyk
Logopeda:mgr Anna Langowska
»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Warunki ubezpieczenia NNW uczniów
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
Dla absolwentów gimnazjum
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas
Dla absolwentów szkół podstawowych
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas