Język polski
Szkoła
»Kontakt
Życie kulturalne kwitnie!

W tym roku szkolnym młodzież II LO uczestniczyła już w wielu wydarzeniach kulturalnych.
Było to m. in.:

- zwiedzanie z kuratorem wystawy malarstwa Zdzisława Beksińskiego pt. "Mroki podświadomości" w Muzeum Historii Katowic - klasa 3a Więcej...

- projekcja filmu "Twój Vincent" - uczniowie różnych klas Więcej...

- spektakl amatorskiej grupy teatralnej działającej przy MDK Mikołów "Męczeństwo Piotra Ohey'a" - uczniowie klasy 3a, 2d i 2a Więcej...

- spektakl Teatru Śląskiego grany w sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach pt. "Terror" - klasa 3a Więcej...

- spektakl Teatru Śląskiego "Skazany na bluesa" - klasa 1a Więcej...
A to dopiero początek sezonu! Zapraszam do współudziału kolejnych miłośników kultury!

Katarzyna Cyprys - TabaszewskaSzlakiem dwudziestolecia
Klasa 2 a uczestniczyła w wycieczce dydaktycznej, której motywem przewodnim była sztuka dwudziestolecia międzywojennego. Najpierw zwiedziliśmy gmach Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, który oddano do użytku w 1929 roku - był on centrum administracyjnym autonomicznego województwa śląskiego. Zobaczyliśmy tutaj salę Sejmu Śląskiego, salę złotą, marmurową, skarbiec i okazały westybul. Największą sensację wzbudziła winda paciorkowa (jedna z trzech tego typu w Polsce). Potem poszliśmy do Muzeum Śląskiego, gdzie uczniowie wzięli udział w warsztatach ze sztuki awangardowej. Każda grupa miała stworzyć własne dzieło w jednym ze stylów typowych dla dwudziestolecia; powstały więc obrazy: ekspresjonistyczny, kubistyczny, dadaistyczny i surrealistyczny. Wycieczka uzmysłowiła nam, że sztuka awangardowa jest bliżej niż mogłoby się wydawać!


10 marca 2015 r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję spotkać się z panem Tomaszem Rożkiem, dziennikarzem naukowym i doktorem nauk fizycznych, popoularyzatorem wiedzy. Motywem przewodnim spotkania była relacja między nauką i wiarą. Nasz gość rozpoczął swoje wystąpienie od krótkiej prelekcji, w której uświadomił słuchaczom, jak maleńka i krucha jest nasza Ziemia wobec potęgi i ogromu kosmosu. W obrazowy sposób zilustrował ilość planet we wszechświecie i odniósł się do hipotetycznej możliwości kontaktu z innymi cywilizacjami. Następnie pan Tomasz Rożek odpowiadał na pytania, które zadawali moderujący dyskusję Klaudia Holek i Kordian Hajok z 2d. Spotkanie poświęcone relacji między nauką i wiarą dostarczyło nam wielu inspiracji do własnych przemyśleń. ZdjęciaLekcje nie muszą być nudne...
Na zdjęciach - powtórka mitów greckich w klasie Ia w formie inscenizacji teatralnej lub filmu, przygotowana w grupach.


"MANET. PORTRETUJĄC ŻYCIE"

22 listopada, w piątek, uczniowie różnych klas wybrali się do kinoteatru "Rialto" w Katowicach na film zatytułowany "Manet. Portretując życie", będący retransmisją z wystawy w Royal Academy of Arts w Londynie. Więcej...


"ŚLADAMI MŁODEJ POLSKI"... I NIE TYLKO

W środę 6 listopada 2013r. kl. 3a i 3c odbyły tradycyjną już wycieczkę "Śladami Młodej Polski" do Krakowa i Bronowic. Wyjazd ten miał umożliwić ujrzenie rzeczy i miejsc, które znamy z podręcznika, dramatu Wyspiańskiego czy filmu Wajdy. Więcej...


Śladami Stanisława Wyspiańskiego…

Jak co roku uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego wybrali się do Krakowa, by poznać miasto rodzinne wielkiego Polaka okresu modernizmu - Stanisława Wyspiańskiego. Młodzież klas IIIa, IIIc i IIId odwiedziła Bronowice, gdzie w scenerii wiejskiej chaty posłuchała opowieści o weselu tak pięknie opisanym później w dramacie o tym samym tytule. Z realiami Młodej Polski uczniowie zapoznali się w Muzeum im. Stanisława Wyspiańskiego w Kamienicy Szołayskich oraz w Muzeum Narodowym w Sukiennicach, gdzie zobaczyli nie tylko dzieła związane z autorem dramatu, ale także płótna innych wielkich artystów tamtego okresu. Nie udałoby się poznać w pełni Krakowa Wyspiańskiego bez wizyty w Kościele Mariackim i Kościele Franciszkanów w Krakowie, gdzie można podziwiać piękne witraże i polichromię artysty.

Wycieczka choć wyczerpująca, to bardzo ciekawa, ponieważ jest potwierdzeniem, że rodzimej historii można uczyć się nie tylko z książek.

»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Procedury bezpieczeństwa
»Warunki ubezpieczenia NNW uczniów
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
Dla absolwentów gimnazjum
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas
Dla absolwentów szkół podstawowych
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas