Języki obce
Szkoła
»Kontakt
Język angielski
Język hiszpański
Język rosyjski
Język niemiecki19 stycznia 2018 r. uczniowie II LO w Mikołowie wzięli udział w II Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej "Project 2018", zorganizowanej przez szkołę językową Project School & Travel. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Śląskim , na Wydziale Prawa i Administracji. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach ,prezentacjach i żywych lekcjach języka angielskiego.Dodatkowo,zostały zaprezentowane możliwe ścieżki rozwoju kariery w kraju i za granicą. Zdjęcia

Europejski Dzień Języków Obcych
26 września 2017 jak co roku w naszej szkole obchodziliśmy EDJO. Tym razem spotkaliśmy się na sali gimnastycznej a samo spotkanie miało nową formułę. Ustaliliśmy jak oraz dlaczego warto się uczyć języków obcych ( dziękujemy za świetne prezentacje), były konkursy, karaoke, gry językowe, interaktywny 'taneczny' quiz. Mamy nadzieję na wspólną zabawę w przyszłym roku, do zobaczenia! Zdjęcia

WYNIKI KONKURSÓW PRZEPROWADZONYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW OBCYCH
- I miejsce: KLASA II A (21 pkt.) i KLASA IA (21 pkt.)
- II miejsce KLASA II D (19 pkt.)
- III miejsce KLASA I D (18 pkt.)
- Kolejne miejsca zdobyły klasy 2bc i 1bc
GRATULUJEMY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Procedury bezpieczeństwa
»Warunki ubezpieczenia NNW uczniów
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
Dla absolwentów gimnazjum
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas
Dla absolwentów szkół podstawowych
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas