Konsultacje dla uczniów od 1 czerwca – PROCEDURA i harmonogram