Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

2, 3 stycznia 2020 r. 8, 9, 10 czerwca 2020 r. 12 czerwca 2020 r.