Kategoria: Rodzice

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

7 września 2020 r. (poniedziałek) spotkanie rodziców uczniów klas 1 17.00 – z dyrekcją (on-line przez aplikację Microsoft Teams) i z wychowawcami w poszczególnych salach 9 września 2020 r. (środa) spotkanie rodziców uczniów klas...

Duplikat legitymacji

Wpłata za wydanie: – duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł– duplikatu świadectwa wynosi 26 zł, w/w kwotę należy wpłacić na konto:II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego43-190 Mikołów, ul. Pokoju 4 nr 26 84360003...

Numer konta Rady Rodziców

Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda PileckiegoMikołów ul. Pokoju 4Mikołowski Bank Spółdzielczy66 84360003 0000 0022 7226 0001

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w II Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie Więcej …

Skip to content