1 D językowa

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

język angielski, j. hiszpański, geografia

Nauczane języki obce:

język angielski, język hiszpański

Podczas zajęć stacjonarnych uczniowie rozwijają zainteresowania związane z geografią i językami obcymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne w szkole i w terenie (m. in. zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, warsztaty w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie-Mokrem, wyjazdy do biblioteki American Corner w Katowicach) oraz podczas wyjazdów turystycznych krajowych i zagranicznych. Biorą również udział  w konkursach z wiedzy o świecie i kraju, pomagają w organizacji Dnia Języków Obcych. Biorą udział w konkursach językowych. Mają możliwość uczestnictwa w warsztatach językowych w Londynie. W ramach rozszerzenia z języka hiszpańskiego uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia swoich umiejętności językowych oraz wiedzy na temat kultury krajów hiszpańskojęzycznych uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach, obchodach Święta Hispanofonii organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, seansach filmowych w ramach Tygodnia Kina Hiszpańskiego oraz w przedsięwzięciach poświęconych kulturze Hiszpanii.