1 C biologiczno-chemiczna z dietetyką

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

biologia, chemia

Nauczane języki obce:

język angielski, język niemiecki lub język rosyjski

Uczniowie biorą udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych w Pałacu Młodzieży w Katowicach, odwiedzają Medyczną Szkołę Policealną Województwa Śląskiego w Zabrzu oraz Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z którymi szkoła współpracuje. Ponadto poszerzają wiedzę z zakresu zdrowego żywienia i higienicznego trybu życia podczas zajęć i warsztatów z dietetyki, pomagają także w organizacji sesji popularnonaukowych, uczestniczą w wyjazdach o charakterze ekologicznym m.in. do Śląskiego Ogrodu Botanicznego lub Palmiarni Miejskiej w Gliwicach. Biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach ogólnopolskich z zakresu ekologii, biologii i chemii, a także uczestniczą w projekcie ekologicznym Slow-Eko.

Atutem tego kierunku jest dodatkowy przedmiot „dietetyka”.