1 B geograficzno-humanistyczna

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

Nauczane języki obce:

język angielski, język niemiecki lub język hiszpański

Uczniowie rozwijają zainteresowania związane z geografią, wiedzą o społeczeństwie i językami obcymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne w szkole i w terenie (m. in. wykłady na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, wyjazdy do biblioteki American Corner w Katowicach) oraz podczas wyjazdów turystycznych krajowych i zagranicznych. Biorą również udział w konkursach z wiedzy o świecie i kraju, a także pomagają w organizacji sesji popularnonaukowych.