Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

6 września 2021 r. (poniedziałek)spotkanie rodziców uczniów
17:00 – klas 1 z dyrekcją (on-line przez aplikację Microsoft Teams) i z wychowawcami w poszczególnych salach
17:30 – klas 3 (na podbudowie szkoły podstawowej) z wychowawcami w poszczególnych salach
7 września 2021 r.
(wtorek)
spotkanie rodziców uczniów
17.00 – klas 3 (na podbudowie gimnazjum) z dyrektorem szkoły (on-line przez aplikację Microsoft Teams) i z wychowawcami w poszczególnych salach
17:30 – klas 2 z wychowawcami w poszczególnych salach
16 listopada 2021 r. (wtorek)spotkanie rodziców uczniów klas 1, 2 i 3 z wychowawcami (wywiadówki)
1 grudnia 2021 r. (środa)konsultacje ogólne z wszystkimi nauczycielami dla rodziców uczniów klas 1, 2 i 3
(informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)
11 stycznia 2022 r. (wtorek)spotkanie rodziców uczniów klas 1, 2 i 3 z wychowawcami (wywiadówki)
31 marca 2022 r. (czwartek)spotkanie rodziców uczniów klas 3 (na podbudowie gimnazjum) z wychowawcami (wywiadówki)
(informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem)
konsultacje ogólne z wszystkimi nauczycielami dla rodziców uczniów klas 1, 2 i 3
31 maja 2022 r. (wtorek)  spotkanie rodziców uczniów klas 1, 2 i 3 (na podbudowie szkoły podstawowej) z wychowawcami (wywiadówki)
konsultacje ogólne z wszystkimi nauczycielami
(informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem )

W uzasadnionych przypadkach harmonogram może ulec zmianie po uprzednim powiadomieniu rodziców. Dopuszcza się też możliwość zwołania spotkań w trybie pilnym.