Numer konta Rady Rodziców

Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego
Mikołów ul. Pokoju 4
Mikołowski Bank Spółdzielczy
66 84360003 0000 0022 7226 0001