Patron szkoły

Z ogromną radością i dumą zawiadamiamy wszystkich sympatyków naszej szkoły, iż dnia 29 października 2013 roku, w jubileusz dwudziestolecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie uroczystym aktem sygnowanym przez Radę Powiatu Mikołowskiego nadano naszemu liceum imię jednej z najwspanialszych i najodważniejszych postaci ostatnich czasów – człowieka niezłomnego, który nie zawahał się oddać swego życia za najpiękniejsze wartości, imię rotmistrza Witolda Pileckiego…

Film, Ochotnik do Auschwitz, CMFG Team, 2011
Dnia 18 października 2013 uczestniczyliśmy w niezwykłym wydarzeniu, którego celem było spotkanie z córką przyszłego patrona naszej szkoły, panią Zofią Pilecką-Optułowicz.

Wizyta uczniów naszej szkoły – Konrada Bojdoła, Bartosza Burczyka, Pani dyrektor Renaty Grzegorczyk oraz nauczyciela historii Pana Michała Piwońskiego w studiu Radia Katowice i udział w nagraniu audycji „Lwowska Fala” poświęconej m.in. uroczystości nadania II Liceum Ogólnokształcącemu imienia rotmistrza Witolda Pileckiego.

Audycja „Lwowska Fala”

Dnia 25 listopada 2013 r. uroczyście została otwarta wystawa „Rotmistrz Witold Pilecki – Ochotnik do Auschwitz”.

Otwarcia dokonali: Pan Henryk Jaroszek Starosta Powiatu Mikołowskiego, Pan Marek Balcer Burmistrz Miasta Mikołowa, Pani Krystyna Morawiec Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Pan Benedykt Walczak członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Wystawa miała charakter historyczno-edukacyjny. Zwiedzali ją, w ramach lekcji historii, grupy młodzieży wypełniając karty pracy. W ostatnim dniu formą podsumowania był konkurs wiedzy o rotmistrzu Pileckim oparty o informacje zawarte w ekspozycji.

Spotkanie z Tadeuszem Płużańskim polskim dziennikarzem, historykiem na temat „Żołnierze wyklęci i ich oprawcy”. Autor wykładu jest synem Tadeusza Płużańskiego bliskiego współpracownika rotmistrza Witolda Pileckiego.

Przez Auschwitz….- śladami rotmistrza Witolda Pileckiego
Spotkanie z historykiem dr. Adamem Cyrą, autorem książki „Ochotnik do Auschwitz”.

Dnia 18 lutego 2014 r. uczestniczyliśmy w kolejnym projekcie propagującym postać naszego patrona. Dzięki współpracy podjętej z Muzeum Auschwitz i Stowarzyszeniem Auschwitz Memento obejrzeliśmy film – reportaż opowiadający o ucieczce z KL Auschwitz Witolda Pileckiego. Pokaz filmu miał miejsce w MDK w Mikołowie, a gościem specjalnym spotkania, w którym uczestniczyła młodzież II LO wraz z opiekunami i Panią Dyrektor był Bogdan Wasztyl – prezes Stowarzyszenia Auschwitz Memento a zarazem producent i autor scenariusza filmu zatytułowanego Ucieczka z piekła. Śladami Witolda Pileckiego, z którym mogliśmy rozmawiać po projekcji.

Dnia 18 lutego 2014 r. uczestniczyliśmy w kolejnym projekcie propagującym postać naszego patrona. Dzięki współpracy podjętej z Muzeum Auschwitz i Stowarzyszeniem Auschwitz Memento obejrzeliśmy film – reportaż opowiadający o ucieczce z KL Auschwitz Witolda Pileckiego. Pokaz filmu miał miejsce w MDK w Mikołowie, a gościem specjalnym spotkania, w którym uczestniczyła młodzież II LO wraz z opiekunami i Panią Dyrektor był Bogdan Wasztyl – prezes Stowarzyszenia Auschwitz Memento a zarazem producent i autor scenariusza filmu zatytułowanego Ucieczka z piekła. Śladami Witolda Pileckiego, z którym mogliśmy rozmawiać po projekcji.